DOKUMENTY

Opatrenia počas intervencií s asistenciou psov

Počet článkov: 0

Čítať viac

Objednávky a zmluvy

Počet článkov: 1

Čítať viac

 

OPATRENIA COVID-19

hygienické a bezpečnostné opatrenia v súvislosti s COVID-19 na Slovensku

V našom canis centre sme prijali všetky odporúčané hygienické a bezpečnostné štandardy v súvislosti s prevenciou pred ochorením COVID-19. Od 6.5. 2020 sme päť otvorili naše centrum na intervencie s asistenciou psov v edukácii a v fyzioterapii. Máme spracovaný krízový bezpečnostný plán prevádzky pre našich klientov aj pre zamestnancov. S jediným cieľom, zabezpečiť potrebné preventívne opatrenia a chrániť zdravie nás všetkých.

Preto vás, prosíme, o dodržiavanie týchto opatrení. Zabezpečili sme kontrolovaný vstup do prevádzky cez vstupný zvonček, ktorý je potrebné používať na ohlásenie svojho príchodu. V prevádzke je hneď pri vstupe umiestnený stojan s dezinfekciou na ruky, ale aj prezenčná listina, do ktorej má každý návštevník povinnosť zapísať sa. V centre je minimalizovaný počet osôb, naši detskí klienti ostávajú na terapiách bez doprovodu. Rodičia alebo sprievodná osoba čaká na svoje dieťa vonku alebo na parkovisku v aute. Povinnosťou je pre doprovod a personál nosiť ochranné rúško, pre deti do 2 rokov, osoby s PAS a osoby podľa vyhlásenia hlavného hygienika , toto opatrenie neplatí. Personál je povinný nosiť a meniť si podľa predpisu pracovný odev, psy sa podľa predpisu dezinfikujú (ich srsť). Klienti si nosia vlastné prezúvky, aj odev na prezlečenie. Pri fyzioterapii vyžadujeme vlastný uterák a bavlnenú plienku. Počas návštevy klienta sa neponúkajú žiadne nápoje, klienti musia mať vlastnú fľašu s nápojom, ktorá má uzáver. Sociálne zariadenie je možné využívať podľa potreby , s povinnosťou opätovne si dezinfikovať ruky. V canis centre dodržiavame 25m2/ 1 klient, po každej intervencii nastáva pol hodina až hodina na dezinfekciu špeciálnym roztokom , striekame povrch pomôcok, podlahy a cvičebného náradia. Následne sú všetky povrchy vystriekané parou s nanočasticami a ožiarené ozónovým koncentrátorom v dĺžke 15 minút. Pri odchode z centra je klientovi zdarma poskytnutý igelitový obal na použité veci, aby si nekontaminoval svoje tašky. V prípade, že si klient nedopatrením zabudne ochranné pomôcky, v centre máme bezpečnostnú rezervu a poskytneme ich zdarma.

Počas intervencií s fyziozterapeutkou sa riadime odporúčaniami hlavnej lekárky pre fyzioterapiu v SR. Všetky pokyny vieme zákonným zástupcom poslať na email, alebo sms či do správy na sociálnu sieť.

Správame sa zodpovedne, chránime svoje zdravie, aby sme tu boli pre vás.

Váš tám PHYSIO CANIS, o.z.

←  Späť na prehľad článkov

 

 

Sledujte nás

Kontaktujte nás

 
Odoslať