Aktuality

Canisterapia v Centre včasnej intervencie v Banskej Bystrici

Niekoľko mesiacov v roku 2018 sme pravidelne navštevovali Komunitné centrum Fončorda v Banskej Bystrici, kde sme sa stretávali s Tímom včasnej intervencie BB a s rodinami, ktoré majú detičky so zdravotným znevýhodnením v ich starostlivosti. Poskytovali sme deťom individuálne canisterapie zamerané na edukáciu, ale najmä fyzioterapiu s integrovaným cvičením a polohovaním .

Čítať viac

Čítanie s Fany

S vlastnou knihou "Pes Timo a doktor Hafbolíto" a s Fany na vôdzke, vstúpili sme dnes do školy na Clementisovej ulici v Kysuckom Novom Meste. Rozbiehame projekt zážitkového, veselého,  ale aj poučného čítania o psoch so psom. Dnes mali tretiaci  a po nich skupina detí s IVP netradičnú hodinu čítania o "Čiernych potvorách".  Tridsaťpäť detí veselo privítalo Fany, ktorá dnes viac počúvala ako ukazovala svoje psie kusy. Ale aj tak bolo veselo a deti vyzerali veľmi spokojné. 

Vyskúšali sme, s pani učiteľkou a s pani špeciálnou pedagogičkou, model učenia čítania , ktorý je založený ma koncepte evokácie (pred čítaním ) - uvedomenia (počas čítania )  - reflexie (po čítaní).  Okrem  knihy a špeciálneho psa sme na hodine využili aj interaktívnu tabuľu. Prepojili sme tak všetky zmysly detí (zrak, sluch a aj hmat, nakoľko Fany bola v neustálom kontakte s deťmi).

 

Čítať viac

Intervencie s asistenciou psov pri terapii v Psychiatrickej liečebni v Sučanoch

V roku 2018 sme realizovali dva ucelené bloky skupinových intervencií s asistenciou psov so špeciálnym výcvikom pre pacientov Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Celý projekt bol pripravený v spolupráci s ošetrujúcim lekárom a liečebnou pedagogičkou, ktorá bola aj garantom projektu. Venovali sme sa 2x mesačne zmiešanej skupine pacientov, ktorí sú dlhodobo hospitalizovaní a ktorí privítali nový druh terapie. To, že sme mohli realizovať canisterapiu v zdravotníckom zariadení , bola aj pre nás nová skúsenosť. Výkon intervencií bol založený na pachových prácach, kedy samotní pacienti cvičili psov na vyhľadávanie škorice, tabaku, alebo na detekciu ukrytých osobných predmetov. Tiež sme sa zamerali na kvízy a kognitívne hry, ktoré boli smerované na rozšírenie vedomostí a aktívne zapojenie ľudí do diskusie. Skupiny na začiatku pracovali v intervale 30 minút, neskôr sme , vďaka záujmu pacientov , predĺžili dobu interakcií až na 60 minút. Každý pacient prichádzal na terapiu dobrovoľne. Po prvom bloku canisterapií sme v letných mesiacoch intervencie prerušili kvôli dovolenkovému obdobiu a teplu. V septembri sme obnovili svoje pôsobenie v liečebni, pričom skupiny boli mierne obmenené.

Veľmi nás potešil opätovný záujem pacientov, ktorí sa všetci vrátili do skupiny. Vďaka podpore Nadácie VUB od septembra do novebra sme mohli viackrát do mesiaca navštíviť naše skupiny. Z každej intervencie viedla pani liečebná pedagogička alebo prítomná psychologička záznam kvalitatívneho dotazníka každého pacienta, Zaujímal nás pohľad na vývoj emócií človeka, na komunikáciu, na zapojenie sa do aktivít a asertivitu. Bolo veľmi pekne vidieť ako narastá vzájomná dôvera v kolektíve, ako sa pacienti zaujímali čo nové sa udialo počas dní kedy sme tam neboli, ako dopadla Whisper na výstavách, ako a čo sme trénovali, kde sme so psami boli, aké nové šteniatka máme na výcviku. Pridali sme aj cviky osobnej asistencie, ktoré naše psy zvládajú  a tak ich pacienti cvičili na prinášanie predmetov do ruky, upratovanie vecí do krabice, pomoc pri obliejkaní a nosenie krehkých vecí ako sú slnečné okuliare, či nosenie plechoviek a fľaší. 

Náš druhý turnus intervencií sa skončil. Výsledky projektu však ukazujú, že má zmysel ,a to tak v skupine dlhodobo hospitalizovaných pacientov ako aj v skupine pacientov, ktorí sa viac menej liečia zo závislostí. Preto sme s vedením liečebne dohodnutí, že sa opäť na začiatku roku 2019 medzi našich pacientov spolu s našimi špeciálne cvičenými psami vrátime. 

Ďakujeme za dôveru od vedenia Psychiatrickej liečebne v Sučanoch !

Čítať viac

Canisterapia v CSS Slniečko Oščadnica s podporou Nadácie VÚB

Klienti z Centra sociálnych služieb Slniečko Oščadnica získali nových priateľov vďaka podpore Nadácie VÚB prostredníctvom projektu „Môj priateľ pes“ od mája do októbra 2018. Projekt je určený ťažko mentálne a telesne postihnutým klientom vo veku od 19 do 48 rokov. Väčšina z nich sa so špeciálnym psom  stretla prvýkrát v živote a ich spätná väzba bola nad očakávanie priaznivá, boli u nich preukázané pozitívne účinky canisterapie.

Prioritne bola pozornosť orientovaná na klientov, ktorí sú trvalo pripútaní na lôžko a prítomnosťou psíka sa u nich docielilo uvoľňovanie spastických a hypotonických svalov, navodenie zmeny ich stereotypného režimu na lôžkovom oddelení. Realizáciou projektu sa nám podarilo sprostredkovať klientom s ťažkým zdravotným postihnutím nové zážitky, canisterapia vniesla do zariadenia nový rozmer a nových ľudí, s ktorými sa klienti stretávajú. V rámci pôsobenia na oddeleniach, kde boli chodiaci klienti sme sa zamerali na komunikáciu, na vzájomnú interakciu klient - pes, emócie, či nové zážitky z hry so psom. Každý klient mal možnosť tráviť so špeciálnym psom indiviuálny čas 15 - 25 minút a o to viac si to klienti obľúbili.  Naučili sa pripravovať psom psie hlavolamy, spoločne riešili skladačky, puzzle. Do zariadenia pravidelne dochádzali 3 až 4 tímy , čo bolo pre klientov veľmi pestré a zaujímavé, nakoľko každý pes a tím je iný, má svoj štýl práce. 

Naše psy sa v Slniečku cítili ako doma. Mali prístup na izby, na lôžka, do spoločenských miestností, stali sa súčasťou kolektívu. Je dobré, že aj do takýchto špecializovaných zariadení , ktoré pripomínajú svojou starostlivosťou zdravotnícke zariadenia , prenikajú terapie s asistenciou zvierat. Otára sa tak nový rozmer rehabilitácie klienta. 

Každý klient mal počas intervencií založenú kartu s hodnotiacim dotazníkom, ktorý spracovávala odborne spôsobilá osoba zo Slniečka (väčšinou fyzioterapeutka Andrea alebo pani liečebná pedagogička). Hodnotiace dotazníky ukazujú vývoj vzťahu klient - pes a účinky canisterapie tak ako ich vníma odborný personál. V budúcnosti chceme výsledky projektu prezentovať aj na odbornom seminári pracovníkov sociálnych služieb. 

V návštevách Slniečka budeme pokračovať aj po skončení projektu s podporou nadácie. Nie s takou intenzitou, ale určite rovnako radi. Tak opäť dovidenia , priatelia, v januári !  

Čítať viac

Pes Timo a doktor Hafbolíto

Popri našej práci sme si našli čas aj na napísanie a vydanie prvej knižky, ktorá je tak trošku o nás, našich psoch a rodinách , s ktorými spolupracujeme a s ktorými sa poznáme. 

Príbehy to nie sú vážne, aj keď niektoré udalosti sa naozaj stali. Knižka je určená predovšetkým malým deťom na počúvanie a školákom na čítanie. Budeme radi ak sa pri príbehoch zasmejete, zabudnete na starosti a predstavíte si všetky nezbednosti, ktoré Timo (a aj ostatné psy) denne vystrájajú. 

Ku knižke pripravujeme aj špeciálne vydanie pexesa, čitateľských kartičiek a hlavolamov pre psa.

Kniha je dostupná už v predpredaji na e-shope Martinus ,  https://www.martinus.sk/?uItem=302944

Knihu si môžete objednať aj u nás priamo na adrese PHYSIO CANIS, Limbová 19, 010 01 Žilina, batoryova@kompleksa.sk, alebo na telefónnom čísle 0905 504 000. Dostanete ju aj s venovaním a podpisom. Cena je 10,00 eur + poštovné. 

Kúpou tejto knižky podporíte rozvoj modernej edukačnej canisterapie a zážitkového učenia s asistenciou špeciálnych psov v materských a základných školách na Slovensku. 

O aktivitách , ktoré pripravujeme v súvislosti s knižkou (krst knižky , edukačné hračky ku knižke, besedy a čítanie knihy v školách) , vás budeme priebežne informovať. 

Tešíme sa na vás :-) 

 

 

Čítať viac

Jesenné skúšky psov terapeutov 2018

Dňa 15.9.2018 od 09:00 bude občianske združenie K-7 psovodi - záchranári SR v Žiline v spolupráci s PHYSIO CANIS, o.z.,  organizovať jesenné skúšky povahy psa terapeuta podľa Zborníka skúšobných poriadkov pre psov terapeutov (vydaným K-7 v roku 2015 a registrovaným na Ministerstve vnútra SR). Na tento termín budú na preskúšanie pozvané aj animálno - humánne tímy, ktorým končí platnosť certifikátu ydaného v roku 2016. 

Skúšok sa môžu zúčastniť psovodi / terapeuti v súlade so skúšobným poriadkom, kde sú uvedené všetky podmienky a propozície. 

Skúšky sú určené predovšetkým tímom :
a) ktoré majú realizované vzdelanie človeka (psovoda/terapeuta) a majú pripraveného psa na certifikáciu. Ide o absolventov celoživotného vzdelávania v obore canisterapeut alebo inštruktor canisterapie a absolventov študijného odboru UVLF v Košiciach "Vzťah človeka a zvieraťa a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii",
b) ktorým končí platnosť certifikátu udeleného v na jeseň v roku 2016 v K-7 a podstupujú recertifkáciu, 
c) tímom (rodičom detí so zdravotným znevýhodnením), ktorým K-7 odovzdáva psa so špeciálnym výcvikom s vekom 18 mesiacov.

Informácie o možnostiach uchádzať sa účasť na skúške mimo vyššie možností - podáme telefonicky na základe konzultácie na čísle 0907 828 987 u riaditeľa skúšok. 
Zborník skúšobných poriadkov posielame na základe písomného vyžiadania emailom (batoryova@kompleksa.sk).


Skúšky budú prebiehať v Kynologickom centre v areáli Strednej odbornej školy poľnohospodárskej na ulici Predmestskej 82, 010 01 v Žiline. Skúška prebieha v exteriéri aj v interiéri na základe losovaného poradia. 

Canisterapeuti , ktorí obhajujú certifikát psa terapeuta po dvoch rokoch platnosti , sú povinní predložiť vyplnený canisterapeutický denník a fotografie o činnosti (minimálne 4 ks) spolu s prihláškou na skúšky. Svoju prácu popíšu aj osobne počas priebehu skúšky (prínosy, pokroky, ale aj ťažkosti canis tímu). 

Skúšky povahy bude hodnotiť skúšobná komisia. Po skúške animálno - humánny tím obdrží informáciu o bodovaní po jednotlivých častiach . 

Všetky informácie získate na :
peter.batory@bs-svk.sk, batoryova@kompleksa.sk, alebo na telefónnom čísle 0905 504 000, 0907 828 987.

Na skúšky je potrebné sa prihlásiť emailom (batoryova@kompleksa.sk) a vyžiadať si prihlášku. Na základe prihlášky bude vystavená zálohová faktúra. Vzhľadom na obmedzený počet miest na skúškach budú za záväzné považované tie prihlášky, ktoré budú mať uhradený poplatok prvé v poradí. 

Zároveň upozorňujeme, že Zborník skúšobných poriadkov pre psov terapeutov K-7 je vlastníctvom OZ K-7 Psovodi - záchranári SR , nie je povolené ho voľne šíriť, kopírovať a meniť. Je registrovaný na Ministerstve vnútra SR je určený na prípravu a preskúšanie budúcich psov - terapeutov. 

Tie tímy, ktoré vyhovejú podľa Zborníka skúšobných poriadkov pre psov terapeutov K-7 obdržia ešte v ten deň certifikát vystavený na psa a psovoda (majiteľa alebo držiteľa) a Canisterapeutický denník. Vykonaná a zapísaná skúška psa terapeuta je platná v zmysle zborníka na obdobie 2 roky. 

Čítať viac

Deti a film

V rámci našej pôsobnosti na základných školách  a v materských školách, sme využili záverečné týždne na školách k tomu, aby sme priblížili deťom preventívny a bezpečnostný projekt , ktorý učí deti ako predchádzať rizikovým stretnutiam so psom a tiež ich učí pozitívnemu postoju k výchove a k výcviku psov.

Prinášame ukážky z eukačnej canisterapie (AAE) pre žiakov ZŠ v Oravskom Veselom.  Viac ako 180 detí si zažilo hodinu s videofilmom "Teta Berta a psy" a hodinu s vycvičenými psami , ktoré im ukázali všetrannosť výcviku (veď kynológia nie je len o poslušnosti) :-)

Sme radi, že sme u detí našli obrovský záujem, empatiu, veľa otázok a naozaj by sme tam mohli stráviť oveľa viac času. Film sme ani z tretiny nestihli prehrať, ale to nevadí, lebo ostal ako učebná pomôcka v škole . A v septembri sa k nemu presne tak ako v ostatných škôlkach a školách  vrátime . 

Čítať viac

Individuálne canisterapie v našom canis centre v Žiline

V našom canis centre poskytujeme všetky typy intervencií so špeciálnym psom pre deti so zdravotným znevýhodnením (AAE,AAT a ICT). Najčastejšie sa venujeme deťom s kombinovaným postihnutím vo veku od 12 mesiacov do 15 rokov. V našom tíme je fyzioterapeut a canisterapeutické tímy s certifikovanými psami a VŠ vzdelaním. Naše špeciálne psy vyberáme podľa potrieb detského klienta a podľa toho, či medzi nimi vznikne väzba pri intervencii. 

Poskytujeme odborné poradenstvo, ukážkovú terapiu pre rodičov, spracovávame individuálne plány pre detských klientov.  Počet a frekvenciu intervencií so špeciálnymi psami plánujeme spoločne s rodičmi. Doporučujeme 2 až 4 terapie mesačne. Pre dochádzajúce rodiny poskytujeme aj "balík terapií = fyzioterapia + canisterapia + stimulačná masáž", čím sa zefektívnia náklady na dopravu. Všetko s ohľadom na aktuálny stav detského klienta . 

Na obrázku je Gabko (DMO+ pridružené dg) na individuálnej integrovanej canisterapii, ktorú zvláda výborne od prvého kontaktu s našimi canis tímami. Foto 2018 so súhlasom zákonných zástupcov . 

V prípade záujmu radi poskytneme informácie. Na objednávanie môžete využiť náš objednávkový on - line systém, ktorý nájdete vpravo hore na úvodnej  stránke  našeho webu. 

Čítať viac

NTENZÍVNY KYNOLOGICKÝ WORKSHOP „JA A MÔJ PES = TÍM “

 V dňoch 22.-24.7.2018 sme zrealizovali intenzívny kynologický workshop pre humánno - animálne tímy z celého Slovenska. Okrem klasických tréningov poslušnosti psa, tréningu noseworku, brainworku, sme sa zamerali aj na psychológiu psa a skúmali sme pomocou overených testov kognitívnu, či emocionálnu inteligenciu našich psov, schopnosť čítať naše emócie našimi vlastnými psami. To všetko za účelom lepšieho poznania správania psa a uplatnenia vedeckých poznatkov pri tréningu a spolužití so psom. Pozitívny prístup ku psom sa stáva nielen moderným, ale aj nutným prístupom a bez poznatkov z etológie to veľmi nejde. Dostatok času, krásne prostredie, dobrá nálada, primerané tempo, pokoj na hoteli, kde psy boli vítaní, to všetko prispelo ku super atmosfére. 

Ďakujeme, že sme mohli spoznať nových ľudí a veríme, že sa opäť na nejakom zaujímavom workshope stretneme :-) 

Čítať viac

LETNÝ POBYTOVÝ TÁBOR K-7 HRONEC 2018

    Aj tento rok sme prežili krásne chvíle s deťmi na letnom pobytovom kynologickom tábore v Hronci 2018. Dvadsaťosem detí a dvadsaťštyri psov si užilo viac ako týždeň prírodu Nízkych Tatier, ale najmä kynologické tréningy, dogtreky, súťaže, preteky , výlet súkromným vláčikom do Lesníceho múzea aj so všetkými psami a najmä kopu teambuldingových aktivít. A aj keď nás počasie chvíľkami potrápilo, neubralo nám to na dobrej nálade. Naše deti už tradične boli veľmi samostatné a outdoorové aktivity ( oheň, topografia, prvá pomoc, transporty, improvizácia v prírode a komunikačné zručnosti) by určite prekvapili nejedného dospeláka. Čo ale nás prekvapilo viac,  bol tento rok mimoriadny záujem o prácu so psom. Deti bez problémov stopovali ráno o šiestej a ešte za tmy boli pripravené revírovať so psom v lese. Deti prejavili záujem aj o kliker, nácvik pachových prác, agility prekážky a fakt sa dokázali venovať psom od rána do večera. Nikto sa vážnejšie nezranil a ani psy sa nám vážnejšie nepohašterili. Na lúke  za hotelom si deti postavili stany a bez problémov nocovali v nich dve  noci bez dažďa. Každý deň niektorý tím navaril super voňavučký čajík s lesnými plodmi na vlastnoručne založenom ohni :-). Nechýbal Tvrďák K-7, Mišanov pohár, Mision imposible, Iorkáče a cvengáče, povestný fitball a kopa ďalších súťaží.  Unavení, ale plní zážitkov sme odchádzali domov :-) A veríme, že sa streneme na ďalších kynologických aktivitách. Veľká vďaka patrí aj sponzorom, ktorí podprili naše deti a sú uvedení aj na stránke  - Superzoo, Natures Protection, BS-SVK. 

 

Čítať viac

Canis víkend marec SEDMOKRÁSKA 2018

V dňoch 17.-18.3.2018 sa v Terchovej konal prvý zo série canis víkendov pre deti s DMO , na ktorom sa zúčastnilo 5 rodín. Deti absolvovali každý deň 120 minút intenzívnej rehabilitácie, ktorá bola vyskladaná z integrovaného cvičenia so špeciálnymi psami, z polohovania , stimulačného lízania, ale aj masáže. Pridali sme trošku edukácie, či rozvoj komunikačných zručností. Deti to s prehľadom zvládli. Sme radi , že s podporou Nadácie J&T môžeme aj tento rok poskytovať služby animálnych terapií a fyzioterapie pre deti z celého Slovenska ambulantnou aj pobytovou formou. Ak máte dieťatko s diagnózou DMO vo veku od 1 do 18 rokov a máte záujem o pravidelnú rehabilitáciu s prvkami canisterapie (AAA,AAE), kontaktujte nás a pošleme Vám radi informácie !

Čítať viac

fyzioterapia + canisterapia + stimulačná masáž

Od 1.3.2018 ponúkame detským klientom balík rehabilitačných služieb v našom canis centre  Žiline . Celková rehabilitácia trvá 2 hodiny a je koncipovaná z nasledovných terapií :

    fyzioterapia + canisterapia polohovaním a edukáciou (2 špeciálne psy) + stimulačná masáž                                         Cena pre detských klientov s DMO je 50,00 €/balík služieb. V prípade záujmu nás kontaktujte a radi Vám zodpovieme Vaše otázky

Čítať viac

EDU-SEDMOKRÁSKA 2018 TERCHOVÁ

Dovoľte, aby sme Vás oslovili s ponukou víkendových rehabilitačných pobytov založených na edukačnej a motivačnej canisterapii, ktoré sú určené  pre deti predškolského a mladšieho školského veku s diagnózou detská mozgová obrna. Projekt je podporovaný Nadáciou J&T. Víkendové pobyty  s intervenciou špeciálnych psov a v prepojení s pedagogikou, pohybovými hrami a posiľňovaním samostatnosti integrovaného dieťaťa s DMO  organizujeme už od roku 2014. Mnohé rodiny nás a naše špeciálne psy poznajú, ale radi privítame aj nových školákov s DMO , ktorí navštevujú bežnú ZŠ alebo A variant ŠZŠ, alebo sú u nás v dlhodobej terapeutickej opatere na AAE.  Vítaní sú zdraví súrodenci, ktorí absolvujú kompletný program. 

Čítať viac

SEDMOKRÁSKA 2018 TERCHOVÁ - VÍKENDOVÉ POBYTY INTERGOVANEJ CANISTERAPIE

Ponúkame vám víkendové rehabilitačné pobyty založené na integrovanej canisterapii, ktoré sú určené  pre deti s diagnózou detská mozgová obrna. Projekt je podporovaný Nadáciou J&T. Víkendové pobyty  s intervenciou špeciálnych psov a v prepojení s fyzioterapiou organizujeme už od roku 2014. Mnohé rodiny nás a naše špeciálne psy poznajú, ale radi privítame aj nových detských klientov s DMO  vo veku od 6 mesiacov do 15 rokov .

Čítať viac

Ambulantná canisterapia v centre Neurino,sro Šamorín - každý mesiac

Každý mesiac podľa dohody s fyzioterapeutmi Neurino poskytujeme pre 5 detských klientov ambulantnú integrovanú canisterapiu v Šamoríne. Ide o jedinečný koncept , ktorý je určený najmä pre pobytových klientov a tiež detských klientov bratislavského regiónu. Minimálne 2 až 3 canis tímy sú pripravené poskytnúť cvičenie, polohovanie, edukáciu či lízanie  pod vedením fyzioterapeuta. V prípade záujmu sa o tejto možnosti informujte na našich stránkach , alebo priamo v centre Neurino, sro v Šamoríne.  Ďakujeme za dôveru rodičom !  foto K-7 so súhlasom zákonných zástupcov 

Čítať viac

REZERVAČNÝ SYSTÉM SPUSTENÝ

Rezervačný systém na ambulantnú canisterapiu v Canis centre K-7 na Dolných Rudinách 1 je aktívny a spustený. Rodičia si veľmi jednoducho cez mobil alebo počítač môžu rezervovať terapiu so špeciálnym psom alebo stimulačnú masáž na daný deň. Následne im príde notifikačná sms. Veľmi sa tešíme, že môžeme prinášať takýto online nástroj a zlepšujeme naše zákaznícke služby. Ak by ste mali otázky, kľudne nás kontaktujte ! Radi vám pomôžeme . Vaši terapeuti 

Čítať viac

DOGTREKKING "Po stopách Jánošíka 2018"

Dňa 18.5. - 19.5.2018  organizujeme pre našich malých psovodov - záchranárov K-7 jedinečné podujatie dogtrekking "Po stopách Jánošíka 2018". Podujatie je organizované pod záštitou klubu Husky Slovakia a vedie po cyklotrasách v Terchovej. 

Čítať viac

Workshop polohovania a integrovanej canisterapie Žilina 2018

Dňa 3.2.2018 sme zorganzovali v Žiline Workshop o polohovaní (AAT) a integrovanej canisterapii . Bol určený aktívnym canis tímom z celého Slovenska. Okrem teórie sme sa venovali najmä nácviku polôh,  práci s fyzio pomôckami a tiež možnostiam relaxu psov po práci. Súčasťou workshopu bol aj zborník a certifikát pre ziúčastnené canis tímy. Veríme, že nadobudnuté poznatky tímy zužitkujú v praxi. Tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu na pôde Centra vzdelávania kynológie pri SOŠ PaSnV v Žiline. 

 

Čítať viac

Zimný camp pre malých psovodov záchranárov K-7 Nižné Kamence 2018

Zimný camp pre malých psovodov záchranárov K-7 Nižné Kamence 2018

Od piatka do nedele 5.-7.1.2018 organizujeme tradičné zimné sústredenie pre našich malých psovodov a záchranárov K-7. Zimný camp 2018 bude jednoznačne skvelá akcia! Opäť nový program!

Čítať viac

Jesenné skúšky psa terapeuta 2017

Dňa 21.10. 2017 sa v areáli Centra odborného vzdelávania kynológie v Žiline, na pôde SOŠ PaSnV , konali jesenné skúšky psa terapeuta. Tentokrát bol mimoriadny záujem a sme veľmi radi, že prišli canis tímy z celého Slovenska. Prišli tímy, ktoré už pracujú a skúšky podľa iných poriadkov už mali za sebou. O to viac nás teší ich spätná väzba a hodnotenie, že skúšky boli síce náročné, ale reálne, situácie boli zo života canis tímu a počas celej skúšky bol pes vystavený a konfrontovaný s rôznymi stresormi.

Čítať viac

Canisterapia pre deti v Detskom domove Harmónia Modra

Od augusta 2017 pravidelne navštevujeme 30 detí v "domčekoch" detského domova Harmónia Modra. V Modre, v Modre - Kráľovej a v Pezinku sa naše tímy stretávajú v skupinovej canisterapii s deťmi vo veku od 3 do 18 rokov. Máme za sebou veľmi zaujímavé stretnutia plné emócií, dotykov, smiechu . Deti okrem canisterapií pracujú aj na výtvarných animáciách , ktoré chceme umiestniť do knižky o bielom Timovi a doktorovi Hafbolítovi.

Čítať viac

Novinka v edukačnej canisterapii na rok 2017

Dovoľujeme si Vám ponúknuť zážitkové vzdelávanie (edukačnú canisterapiu) so špeciálne cvičeným psom canis centra K-7 pre žiakov prvého stupňa ZŠ a pre starších škôlkárov. Projekt s názvom „Teta Berta a psy“ je preventívny a vysoko aktuálny. Vtipným spôsobom znázorňuje každodenné situácie, ktoré zažívame s nevycvičenými psami v meste. Zároveň tú istú situáciu znázorňuje tak ako by mala správne vyzerať.

Čítať viac

 

 

Sledujte nás

Kontaktujte nás

 
Odoslať