Aktuality

MAX RUN 2022 pre Riška - nášho kamaráta

V nedeľu 9.10.2022 sa bude konať charitatívny beh pre nášho kamaráta Riška. Výťažok bude venovaný na fyzioterapiu, canisterapiu a špeciálnopedagogické intervencie v našom centre Physio Canis. Pridajte sa k nám, urobte niečo malé aj pre svoje zdravie a zažite peknú nedeľu v kruhu super ľudí!

My tam budeme tiež ????????????????????????!

Čítať viac

Certifikovaný kurz Therasuit v Českej republike aj s našimi fyzioterapeutkami

Od 10.7.do 14.7.2022 absolvovali Mgr. Kristínka Turiaková a Mgr. Tánička Surovcová certifikovaný kurz TheraSuit Pediatric Intensive Therapy v Ostrave pod vedením medzinárodného lektora Dimitrisa Koureasa. Sme radi, že najnovšie poznatky môžu naše fyzioterapeutky preniesť do každodennej praxe.

Koncept Therasuit Method vytvorili Isabella a Richard Koscielny v súlade s najnovším svetovým výskumom a poznatkami z oblasti fyziológie, neurológie, stres managmentu, a genetiky. Odráža súčasné skúsenosti s intenzívnou neurorehabilitáciou z klinickej praxe.

Aj v našom centre  rozvíjame koncept tejto metódy a to aj s podporou intervencií s asistenciou psa pri cvičení v gumičkovom obleku, v kladke alebo v spider lanách. Výsledky ukazujú minimalizáciu stresu , maximalizáciu výkonu postupným tréningom s individuálnym prístupom k dieťaťu.

Obleky sme zakúpili s podporou MIRRI Slovenskej republiky v roku 2022 a poskytujeme certifikovanú komplexnú metodiku v súlade s najnovšími poznatkami.

Čítať viac

Špeciálno-pedagogické terapie pod vedením Mgr. Adriany Hnitkovej, diplomovanej terapeutky

Naše terapeutické centrum začína od júna 2022 ponúkať špeciálno – pedagogické terapie

Našou novou kolegyňou sa stala Mgr. Adriana Hnitková, špeciálna pedagogička zo Žiliny. Je to naša dlhoročná kamarátka, ktorú poznáme ešte z nášho pôsobenia canisterapie na Špeciálnej škole J. Vojtaššáka v Žiline. Okrem toho, že je veľmi skúsená špeciálna pedagogička, je aj diplomovaná terapeutka v tanečno – pohybovej terapii a absolventka akadémie Alternativa v Olomouci. Jej záverečná práca sa týkala vplyvu tanečno-pohybovej terapie na rozvoj grafomotorických zručností u mentálne postihnutých detí. Špeciálna pedagogička Aďka momentálne pôsobí v Centre špeciálno - pedagogického poradenstva pri ŠZŠ J.Vojtaššáka v Žiline.

ČO SPOLOČNE  PONÚKAME ?

Špeciálno-pedagogické terapie budú zamerané na  individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa s rôznou základnou diagnózou. Zameriame sa na deti predškolského a mladšieho školského veku. Ciele terapie budú vychádzať zo spoločných rozhovorov s rodičmi dieťaťa so špecifickými potrebami a budú nadväzovať aj na vzdelávacie ciele dieťaťa v škole, ktorú bude navštevovať, alebo už navštevuje. 

Na začiatku spolupráce sme definovali najmä tieto oblasti špeciálno - pedagogických terapií :

 • rozvoj komunikačných zručností,
 • rozvíjanie sociálnych a emocionálnych zručností,
 • nácvik sebaobslužných činností,
 • rozvíjanie hrubej a jemnej motoriky grafomotorika,
 • zrakového a sluchového vnímania,
 • priestorovej orientácie,
 • pravoľavej orientácie,
 • rozvíjanie pamäti, pozornosti, myslenia,
 • matematických schopností, vnímanie času a orientácia v čase,
 • tréningy augmentálnej a alternatívnej komunikácie 

 

Pre aké diagnózy sú naše terpaie  špeciálnej pedagogiky určené ?

 • deti s Downovým syndrómom
 • deti s poruchou autistického spektra a inými pervazívnymi poruchami
 • deti s oneskoreným psychomotorickým vývojom
 • deti s oneskoreným vývinom hovorenej reči
 • deti s diagnostikovaným zníženým intelektom

 

Začiatok poskytovania terapií :  od 13.6.2022 , pon - streda  - štvrtok 14:00 - 15:00 a 15:00 - 16:00 

Dĺžka terapie : 45 minút + spätná väzba rodičovi 

Miesto : PHYSIO CANIS , Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina                                                                                 

Cena hodinovej terapie : 30 € / hod. , 60 minút vrátane spätnej väzby rodičom 

 

Informácie o vstupnej bezplatnej konzultácii s Mgr. Adrianou Hnitkovou na čísle 0905 504 000.

 

Čítať viac

PHYSIO CANIS je už rok partnerom APPA

 Spolupráca  medzi naším centrom PHYSIO CANIS a APPA vznikla v roku 2021 . Prináša osoh obom stranám , no najmä rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením. V čom ?

 - rodiny , ktoré zistili, že budú potrebovať neodkladne rehabilitácie, pomôcky a podporu sú vystavené aj finančnému tlaku a nie sú vždy pripravené a oboznámené o možnostiach výberu 2% z daní , ktoré sú kľúčové pre tieto tieto rodiny. APPA prináša podporu aj v tejto oblasti.

 - rodiny, ktoré potrebujú rehabilitácie , sa nie vždy vedia orientovať v ponuke, dostupnosti a efektivite terapií. APPA im prináša podporu v tom, že nezávisle informuje a ponúka priestor na prezentáciu pomáhajúcich organizácií. Prináša prehľad v trendoch modernej rehabilitácie dieťaťa s ŤZP. 

 - APPA má systém grantových programov, ktoré pomáhajú rodinám v systémovej rehabilitácii. Physio Canis je zmluvným dodávateľom a je možné žiadať o grant aj v našom centre cez APPA.

Prečítajte si článok, ktorý je o nás a nájdete ho na stránke : https://appa.sk/physio-canis-zilina/

Kliknite a prečítajte si článok o benefitoch prepojenia fyzioterapie a canisterapie. Klinite na "ďalej" a pozrite si fotografie z našich terapií. 

Kliknithttps://appa.sk/physio-canis-zilina/e a prečítajte si článok o benefitoch našich služieb pre Vaše deti! Kliknite a pozrite si galériu obrázkov z terapií, ktoré ponúkame v našom centre ! 

Čítať viac

Nové pomôcky do terapeutického centra PHYSIO CANIS v Žiline

V rámci rozširovania a skvalitňovania služieb zdravotne znevýhodneným deťom a mladým ľuďom sme obstarali a uviedli do prevádzky pomôcky na fyzioterapiu a senzorickú stimuláciu. 

Nákup pomôcok bol realizovaný s s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  - program Podpora regionálneho rozvoja 2021". V rámci pomoci boli obstarané 4 aktívne obleky na cvičenie pre deti s neurologickými ochoreniami pohybovej sústavy, stroj na rehabilitáciu horných a dolných kočatín , elektrický rehabilitačný stôl na manuálnu fyzioterapiu , špeciálnu podlahu na liečebný telocvik , pomôcky na senzorickú stimuláciu pre deti s pridruženou epilepsiou . 

Všetky nadobudnuté pomôcky budú k dispozícii bezplatne v danej rehabilitačnej jednotke a budú slúžiť dvom cieľovým skupinám  - deťom s neurologickými ochoreniami a deťom a mladým dospelým s poruchou autistického spektra, ktorí pravidelne navštevujú ambulantné centrum Physio Canis v Žiline. 

Čítať viac

SNOEZELEN pre všetky deti a mladých dospelých centre PHYSIO CANIS

V našom centre intenzívnych terapií pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením sme v letných mesiacoch realizovali priestor na senzorickú stimuláciu , ktorá sa stane súčasťou našich intervencií. 

Priestor bol stavebne upravený (steny boli realizované zo sádrokartónu, bola nanovo inštalovaná elektroinštalácia a položený koberec neutrálnej farby. 

Koncepcia multisenzorického priestoru bola konzultovaná s odborníkmi na  senzorickú stimuláciu , s 3LOBIT, s.r.o., Bratislava . Zároveň náš personál bol preškolený na prácu s pomôckami a Ľubica Bátoryová absolvovala školenie multisenzorickej stimulácie a poznania zmyslového vnímania detí s poruchou autistického spektra. 

Priestor nie je veľký, ale sú v ňom logicky vyskladané pomôcky, ktoré si dieťa /mladý človek, môže vybrať a vnímať ich účinok. Cieľom intervencií v snoezeleni je buď stimulovaž klienta k spolupráci a nabudiť ho, alebo naopak navodiť atmosféru uvoľnenia, pohody a sebapoznania. 

Cieľom je postupne pridávať podnety stimulujúce centrálnu nervovú sústavu prostredníctvom zmyslov, tak aby to dieťa alebo mladý dospelý stihol spracovávať, aby z toho mal vnútorný pôžitok a dosiahli sme vnútornú homeostázu - rovnováhu. 

V priestore je inštalovaný interaktívny svetelný vodný valec, interaktívny svetelný vodopád , zrkadlá, vodné matrace, difúzor vôní, projektory a iné doplnky.  Všetky pômocky sú originálne, dodávané s certifikátom pre použitie pre osoby s PAS, aj pre osoby s epilepsiou. V rámci telocvične boli inštalované prvky na mobilizačné technicky a cvičenie  a prvky na prácu s asistenciou špeciálnych psov (podlaha, molitanové prvky).

PROJEKT FINANČNE PODPORENÝ MESTOM ŽILINA.

V rámci spolupráce s organizácia SPOSA KYsuce, SPOSA Banská Bystrica, v rámci spolupráce s rodinami so deťmi so zdravotným znevýhodnením budú terapie snoezelen v dĺžke 30 minút / klient a deň poskytované zdarma vrátane terapeuta, ktorý senzorickú intervenciu vedie.

Platnosť trvania akcie je momentálne do 31.12.2021 a ďalej sa zváži podľa záujmu a kapacitných možností centra. 

Čítať viac

THERATOGS terapia

Naša fyzioterapeutka , Mgr. Kristínka Turiaková, ukončila vzdelávanie v spolupráci s centrom ARCADA v Ostrave a získala certifikát ucelený koncept terapie THERATOGS, moderný prístup vo fyzioterapii detí a dospelých s neurologickými diagnózami.

THERATOGS je celotelový ortotický oblek, ktorý pomáha deťom aj dospelým s neurologickými diagnózami správne manuálne napolohovať jednotlivé časti tela a postupne korigovať nesprávne pohybové vzorce. Výhodou systému THERATOGS je, že dieťa môže nosiť oblek každý deň (po nábehovej fáze a privyknutí si) a to celé hodiny v správnom nastavení, vrátane času, kedy práve necvičí s fyzioterapeutkou. V našom centre sú s logistikou systému TheraTogs oboznámeníaj rodičia dieťaťa, sú zaškolení na správne obliekanie a upínanie celkov ortotického obleku, jeho údržbu, skladovanie a manipuláciu.

Výhody THERATOGS obleku sú :

 • Aktívna podpora správneho vývoja kostí a kĺbov
 • Zaistenie správneho postavenia kĺbov a stimulácia neurologických prepojení pri pohybe
 • Postupné Korekcie nesprávneho držania tela
 • Podpora rovnováhy, pohybových zručností a rozsahu pohybu končatín
 • Podporuje posturálnu stabilitu končatiny a tým čiastočne nahrádza pasívne ortézy
 • Predlžuje terapeutický proces a prenáša ho do domáceho prostredia dieťaťa
 • Je vhodná pre deti s vysokým aj nízkym svalovým tonusom, avšak vyžaduje vždy individuálne odborné posúdenie a návrh upínania jednotlivých častí do logického celku obleku THERATOGS pod dohľadom certifikovaného fyzioterapeuta
 • Používaním obleku dieťa predchádza vzniku spasiem, kontraktúr a deformít

 

čítaj viac po rozkliknutí

Čítať viac

Physio Canis získalo grantovú dotáciu na realizáciu projektu multisenzorickej miestnosti v ambulantnom centre pre deti so zdravotným znevýhodnením

Naše centrum Physio Canis bolo úspešné v grantovom systéme mesta Žilina na rok 2021. Sme veľmi radi, že opäť môžeme realizovať ďalšiu časť našej vízie. Získané prostriedky využijeme na nákup a inštaláciu pomôcok na multisenzorickú stimuláciu detí a mládeže.  Pomôcky ako svetelný valec, špeciálny dataprojektor, svetelné clony a zrkadlá , molitanový program nám pomôžu vytvoriť  zaujímavé, bezpečné a podnetné prostredie najmä pre deti s poruchou autistického spektra a tiež pre deti s viacnásobným postihnutím. 

O priebehu projektu Vás budeme informovať.   

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA.

Čítať viac

Ponuka grantového programu

Pre rodiny s dieťaťom s ŤZP ponúkame účasť v schválenom grantovom programe "3+1 SEDMOKRÁSKA 2021".  Spolu s nadáciami sme pre vás pripravili koncepčnú dlhodobú spoluprácu, ktorá má pomôcť rodinám k dostupnosti ku kvalitnej intenzívnej rehabilitácii  až do konca roku 2021 a to aj v podmienkach, ktoré sú zhoršené vplyvom COVID-19.

Všetci si uvedomujeme, že cestovanie je zložité, znížili sa výbery financií 2% daní z príjmu, všade číha nebezpečenstvo koronavírusu. Na druhej strane deti a mládež s ŤZP potrebujú pravidelné rehabilitácie a to nielen na stabilizáciu fyzického stavu, ale určite táto situácia vplýva na dieťa komplexne aj po sociálnej, emočnej a kognitívnej stránke. 

Pre koho je grant určený ?

Pre deti so zdravotným znevýhodnením vo veku od 12 mesiacov do 18 rokov, primárne s diagnózou porúch pohybového a neurologického aparátu (najmä detská mozgová obrna a jej všetky formy), a/alebo iné metabolické, genetické ochorenie, ktoré spôsobuje závažné oneskorenie psychomotorického vývoja dieťaťa.

Čo grant poskytuje ?

Štyri intenzívne týždne terapií (pondelok až piatok) pre dieťa s ŤZP v čase od 1.2.2021 do 17.12.2021.  Presné termíny kalendárnych týždňov budú stanovené dohodou zmluvných strán, avšak je potrebné rezervovať si termíny minimálne 4 týždne vopred. Každý týždeň terapií obsahuje 15 hodín , denne  3 hodiny .

Prvý týždeň intenzívmych cvičení je hradený zo zdrojov nadácie a pre rodinu je ZDARMA. Ďalšie tri týždne intenzívnych cvičení sú hradené z vlastných zdrojov rodiny.  Grant je určený na dobu určitú do 18.12.2021.

 

Názov výkonu

Rozsah

deň/ min.

Jed.cena €/výkon

Rozsah  

týždeň

Cena celkom za výkon a povyt v €

Fyzioterapia (manuálne techniky, Pulley systém, Spider systém, neurogenéza, DNS)

120 min.

60,00 €

5x

300,00 €

Stimulačná masáž tela

30 min.

15,00 €

5x

75,00 €

Intervencia s asistenciou špec. psa vo fyzioterapii (súbežne s fyzio)

60 min.

10,00 €

5x

50,00 €

Oxygenoterapia (súbežne s masážou) vrátane kanyly, masky

15 min.

5,00 €

5x

25,00 €

Termoterapia (nosič, rašelina)

30 min.

5,00 €

5x

25,00 €

Dezinfekcia

 

5,00 €

5x

25,00 €

SPOLU

240 min./3 h.

 

15 hod.

500,00 € / týždeň

Čítajte ďalej  nižšie po rozkliknutí...

 

 

Čítať viac

Niečo o nás....

 Portál BURKO.SK ako aj časopis Inak obdarení dôverne poznáme. Dokona sme s pani Ivetkou Bartalovou pred rokmi spolu redakčne pripravili do jej časopisu články o canisterapii. Po rokoch nás oslovila  -  a vypýtala si trošku osobnejší príbeh. 

A ja som súhlasila.... Prvýkrát v živote píšem verejne o veciach, ktoré sú naše súkromné. Súvisia totiž s odpoveďou na Ivetkinu otázku : "Prečo?" Prečo canisterapia."  

Ak by teda niekto chcel a mal čas - môže si prečítať náš životný príbeh :-)

http://burko.sk/physio-canis-moderna-vsestranna-canisterapia/

 

Čítať viac

SEDMOKRÁSKA v roku 2020 - spolupráca s Nadáciou EPH

Aj v roku 2020 sme poskytovali deťom s DMO služby canisterapie a fyzioterapie s podporou Nadácie EPH. Aj keď sme boli nútení , vzhľadom na COVID - 19 , úplne zmeniť stratégiu našeho pôsobenia, - nemohli sme cestovať, nemohli sme spolupracovať s fyzio centrami návštevnou formou, nemohli sme za deťmi do domácností ...., zvládli sme to. 

Aj vďaka tomu, že sme prijali rozhodnutie, a uprostred roku 2020 , sme sa sťahovali. Do priestorov, ktoré vyhovujú epidemiologickým pravidlám, do priestorov, ktoré síce stále nie sú naše, ale máme ich pod kontrolou, čo sa týka počtu osôb/m2, čo sa týka dezinfekcie, ožarovania, ozónovania. Verte, že sme prijali veľmi tvrdé opatrenia, aby sme celý rok s Vami, s rodinami , mohli byť a neohrozili vás. Našťastie máme skvelých zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí pochopili, že len zodpovednosť, dodržiavanie RORR (ruky - odstup - rúška - rozum) , nám pomôžu prečkať covid dobu bez zatvorenia a dobrovoľných alebo nútených karantén.

Sme radi, že sme udržali databázu rodín a naopak, rozšírili sme ju. Prišli k nám cvičiť deti, ktoré boli zvyknuté chodiť do iných zariadení, no situácia v spoločnosti, všetko zmenila. Veríme , že poctivým prístupom a nadšením, ktoré sa snažíme dávať do našich služieb, vydržíme aj ďalší rok 2021, ktorý určite nebude ľahší ako tento.

Prinášame fotografie z činnosti z roku 2020,  ktorý nás všetkých na začiatku zastihol nepripravených, prekvapených, ale z mesiaca na mesiac sme sa dokázali adaptovať. Najmenší problém s tým mali naše psy :-), tie si nové priestory, zmenu životného štýlu, väčší počet dní trávených na záhrade , veľmi užívali. Všetko je v živote tak, ako má byť. 

Ak budeme mať novinky týkajúce sa Sedmokrásky 2021, určite sa  nich s Vami podelíme. 

Tím PHYSIO CANIS, o.z.

Čítať viac

Pomôcky na senzorickú a taktilnú stimuláciu

SENZORICKÁ STIMULÁCIA

v našom centre využívame pri terapiách s deťmi senzorickú stimuláciu. Čo je senzorická integrácia?

Je to schopnosť mozgu prijímať jednotlivé zmyslové informácie a integrovať ich v jeden celok. Tento proces je veľmi dôležitý pre celkové vnímanie sveta, učenie a taktiež výrazným spôsobom ovplyvňuje sociálne správanie. Koncept senzorickej integrácie podľa Jean Ayres sa orientuje na diagnostiku a terapiu vestibulárneho, proprioceptívneho a taktilného systému. Pri správnom používaní pojmu „senzorická integrácia“ by sme teda vždy mali uvažovať o týchto troch zmyslových systémoch :

VESTIBULÁRNY SYSTÉM = pozornosť, aktivácia, integrácia oboch strán, motorické plánovanie, gravitačná istota, vnímanie svojho tela, pohyb očí pri čítaní a vnímaní, držanie tela, posturálna kontrola, svalový tonus ,

PROPRIOCEPTÍVNY SYSTÉM = držanie tela, motorická koordinácia, rovnováha, telesná schéma, schopnosť odhadnúť silu, vzdialenosť, ťah a tlak

TAKTILNÝ SYSTÉM   = motorické plánovanie, vnímanie tela, emočná stabilita, sebaobsluha, písanie, kreslenie, jemná motorika, sociálne interakcie.

Čítať viac

Canisterapia v jasličkách Adamkovo

Po dlhšej pauze sme opäť navštívili detičky v jasličkách. Skupinová intervencia je vždy prispôsobená deťom, ich tempu, ich zručnostiam. Nikam sa neponáhľame, deti delíme na skupiny, intervencia netrvá dlhšie ako 30 minút. Zameriavame sa na kontakt so psom, na rozvoj pohybových kompetencií, na básničky a na to, aby deti boli k Fany /Zarke, empatické.

Čítať viac

Uvoľňujúca súrodenecká canisterapia

Dnešný prázdninový deň bol v našom centre plný smiechu a dupotu nôh a psích labiek.
Za odmenu prišli na canisterapiu Kajka a Alžbetka, sestričky malej Laurinky, ktorá u nás poctivo cvičí. Dievčatá si užili psov, vybláznili sa na prekážkovej dráhe, zahrali sme si "psie človeče nehnevaj sa", a nasmiali sme sa pri pózach jogy-dogy.

Čítať viac

Canisterapie, masáže aj fyzioterapia pre deti a mladých dospelých s PAS z Kysúc

Od polovice novembra opäť spúšťame  spoluprácu medzi našim Physio Canis centrom a SPOSA Kysuce. Deti a mladí dospelí budú viac ako pol roka pravidelne cvičiť, edukovať , le aj relaxovať v našom centre pod dohľadom terapeutov . Spolu s vedením SPOSy a rodičmi detí sme sa dohodli , čo pre kroré dieťa bude najlepšie a najprínosnejšie. Ponúkame pre nich v hodinových intervenciách  :

 - všetky druhy canisterapie - edukácia, polohovanie, hra a aktivity

 - relaxačnú masáž , oxygenoterapiu a termoterapiu spolu s ukľudňujúcou hudbou a svetelnými vláknami

 - fyzioterapiu a masáž pre tých, ktorých zdravotný stav to vyhovuje.

Snažíme sa, cez individuálny prístup, nájsť pre všetkých vhodný koncept, nadviazať s dieťaťom alebo mladým dospelým pevný vzťah založený na porozumení , ale aj rešpekte. Spolu s pedagógmi, ktorých poznáme , vieme konzultovať aj to, na čom treba popracovať  oblasti vzdelávania a sociálnych zručností. 

Deti a mladí dospelí s PAS to majú v tomto zložitom COVID období, náročné. Zvládať neustále zmeny režimu, lokálne lockdowny, domáce online vzdelávanie, je náročné , vzhľadom na ich spôsob sebarealizácie a vnútorný kľud. 

Sme preto tu, aby sme rodinám pomohli, aby sme pomocou dlhodobej spolupráce rozvíjali osobnosti týchto detí . Samozrejme v súčinnosti s hygienickými a epidemiologickými pravidlami, ktoré sú definované v spoločnosti, a ktoré chránia tých najzraniteľnejších, aj tých, ktorí potrebujú pracovať. 

Projekt terapií pre deti s mladých dospelých  2020 podporila Nadácia Volkswagen. ĎAKUJEME   - aj za deti a mladých s PAS. 

Čítať viac

Spolupráca so združením SPOSA Kysuce

So združením SPOSA Kysuce spolupracujeme už viac rokov. Ale rok 2020 je výnimočný. S deťmi sa nestretávame v ich škole v Kysuckom Novom Meste, ale v našom centre, kde vieme dodržať hygienické a epidemiologické pravidlá.

Individuálne intervencie sú zamerané buď na edukáciu, na ukľudnenie alebo fyzioterapiu.

Okrem detí od mája pracuje d aj s mladými dospelými s PAS. Opatrenia Covid - 19 ich zasiahli tak , že denné CSS sú mesiace zatvorené... Je to ťažké tak pre deti ako i pre rodičov.

Čítať viac

Intenzívne týždenné cvičenie vo PHYSIO CANIS

Intenzívne cvičenie = každý deň počas týždňa

3 hodiny namixovaných tréningových rehabilitačných aktivít podľa dohody nášho tímu a rodiča. ????

Na fotografiách Alex, ktorý vytrvalo kráča za svojím cieľom... Dnes dostal veľkú pochvalu od fyzio Zuzky ????

Čítať viac

Konzultačné a merné miesto zdravotníckych a kompenzačných pomôcok

Stali sme sa konzultačným miestom ortotického centra v Žiline

Dnes sme nadviazali spoluprácu s Ortotickým centrom Šamorín. V priestoroch Physio Canis na Dolných Rudinách 1/B v Žiline vzniklo konzultačné merné miesto pre ľudí, ktorí potrebujú zdravotnícke a kompenzačné pomôcky.

Každý utorok popoludní bude možné v našich priestoroch absolvovať s odborníkom z ortotického centra meranie a osobnú konzultáciu. Čas a typ pomôcky, ktorú idete konzultovať, si treba vopred dohodnúť na našich kontaktoch - 0905 504 000, info@physiocanis.sk.

Čítať viac

Canisterapia pre deti a mládež s PAS v spolupráci so SPOSA KNM

Od mája 2020, kedy bolo jasné, že návrat do školy pre deti a mladých dospelých so zdravotným znevýhodnením nebude až taký jednoduchý, sme rozbehli systémovú spoluprácu so združením rodín s deťmi s poruchami autistického spektra -  SPOSA KNM.
Poskytujeme im individuálne intervencie ,"šité presne na mieru" každému dieťaťu a mládeži, ktorá k nám chodí. Tri - štyrikrát mesačne u nás každý z nich trávi hodinu , pričom sa hráme, rozprávame, čosi potrénujeme, ale najmä sme spolu so psami. Prínos je viditeľný a oveľa väčší ako počas intervencií v škole, kde tiež máme vytvorené vynikajúce zázemie, ale čas nás tam "tlačí" a na každé dieťa je "len" 20 minút. U nás v canis centre sme spolu 60 minút a vidieť, že výsledky sú. V čom ?
- deti aj mládež s ak nám tešia a sú u nás bez problémov bez rodičov, dokonca nechcú odísť domov :-)
- psy sú úplne v pohode , v podstate to neberú ako prácu, vždy vrelo privítajú návštevu, a intervencie fakt bežia "inštumentálnou metodikou" - teda tak, že klient a pes si manažujú svoj čas a ja koordinujeme len aktivity, prakticky im do ich komunikácie nezasahujem...
- do intervencií sme pridali silný sociálny aspekt alebo inú podpornú terapiu - napríklad si spolu vypijeme čaj (Saška nám dokonca na oplátku skvelý čaj aj doniesla), s Riškom si odpolohuje pes úplne spontánne, ja sa iba zdiaľky dívam . Sebko si osvojil model "tmavej svetelnej terapie s jedným "tichým psom" a púšťame mu k tomu Vivaldiho.
- snažíme sa , aby financie neboli dané "len do hry", ale napríklad u Mareka je prioritou fyzioterapia a sme veľmi radi, že sme si získali Marekovu dôveru a naša fyzioterapeutka Zuzka ho prevzala do integrovanej canisterapie - cvičenie v závese, manuálna fyzioterapia a masáž = všetko so psom :-)...

Sme radi, že spolupráca medzi vedením SPOSY , rodičmi a nami sa takto efektívne rozbehla. Poznáme sa dlho, ale naozaj teraz môžeme napísať, že v istom momente odľahčujeme rodičov a prinášame kľud a radosť do života autistov z regiónu Kysúc..

Čítať viac

SEDMOKRÁSKA 2020 - cvičenie fyzioterapie a canisterapie pre deti s DMO v našom centre

Od 6.5.2020, kedy boli uvoľnené opatrenia , sme podľa odporúčaní hlavnej odborníčky MZ SR pre odbor fyzioterapie , PhDr. Evy Vaskej, PhD.  MPH , pripravili prostredie a prevádzkový poriadok na výkon fyzioterapie pod vedením našej fyzioterapeutky Mgr. Zuzany Tomášov Dvorskej. 

POKRAČUJEME V PLNENÍ CIEĽOV FYZIOTERAPIE A CANIS PRE DETI S DMO V PROJEKTE SEDMOKRÁSKA v spolupráci s NADÁCIOU EPH

V súčasnosti vieme rodičom, ktorí majú záujem o cvičenia pre deti ponúknuť  fyzioterapiu bez účasti špeciálneho psa  (bez canisterapie) , cvičenie podľa dohodnutých cieľov na základe vstupnej diagnostiky a potrieb detského klienta vrátane stimulačnej masáže a dychových cvičení. Odporúčaná jednotka od 60 do 120 minút. Ďalej fyzioterapiu za účasti špeciálneho psa  (integrovaná caniterapia) , kde sú cvičenia fyzio sú prepájané s edukačnými aktivitami a polohovaním so psom. Odporúčaná jednotka je 120 minút. Samostatne ponúkame aj kraniosakrálnu terapiu.

Našou cieľovou skupinou sú deti s poruchami pohybového ústrojenstva, ale aj deti s diagnostikovamnými genetickými vadami, či metobolickými poruchami. Pracujeme s deťmi už od 6 mesiacov veku , vždy s akcentom na ich aktuálny zdravotný stav a stupeń psychomotorického vývoja. Vstupné konzultácie k fyzioterapii aj canisterapii poskytujeme na základe  dohody zdarma. Tešíme sa na vás v našom centre !

Foto - so súhlasom zákonných zástupcov.                                             

Čítať viac

Canisterapie v období mimoriadnych opatrení COVID-19

Od 6.5.2020 sme na základe povolenia hlavného hygienika a krízového štábu opäť začali poskytovať intervencie s asistenciou špeciálnych psov pre našich detských a mládežníckych klientov. Prijali sme prísne preventívne hygienické opatrenia (dezinfekciu, dodržiavanie 25 m2/osoba, ochrana terapeuta rúškom+štíton, dezinfekcia psa po intervencii, čistenie priestorov dezinfekciou aj ozónom, zmena systému rezervácií a podobne...). Sme radi, že cestu do nášho canis centra si na individuálne terapie našli v tejto fáze najmä rodičia detí s poruchami autistického spektra. Vidíme ako sú tieto deti neskutočne nabudené po niekoľkých týždňoch obmedzení , ktorým asi vôbec nerozumeli a ktoré im spôsobili zmätok v ich zabehnutom systéme.  

Čítať viac

Canisterapia v psychiatrickej liečebni v Sučanoch už má svoju tradíciu

Na jar 2019 sme so súhlasom vedenia Psychiatrickej liečebne v Sučanoch spustili už tretí turnus intervencií pre pacientov s psychickými diagnózami. Vedúcim odborným pracovníkom v tíme bola opäť pani PaeDr. Janka Bruncková, ktorá zostavila vynikajúco fungujúcu skupinu. Pravidelne , jedenkrát týždenne, sme sa stretávali na 60 minútových stretnutiach spolu so mou a s Fany. Profily intervencií sme zamerali na "rozhovory" a "informácie". Skupina ľudí, s ktoru sme spolupracovali 12 týždňov, bola vedomostne aj komunikačne na vysokej úrovni. A tak nešlo o "klasické" canisterapie typu aktivít, ktoré klienti opakovali po našej ukážke. Išlo skôr o tématické stretnutia, ktoré sa týkali komunikácie so psom, signálov psov pri strese a agresivite, plemenné predispozície, ale aj domestikácia , profil emocionálneho porozumenia Fany a nových priateľov, aktivity na poznanie kognitívnych schopností Fany. Bolo krásne pozorovať ako ľudia, ktorí nikdy nemali svojho psa, spolupracovali s Fany - ako pochopili, že musia mať zrozumiteľné gestá a jasný pohľad, jasnú pohodovú reč . Fany ich väčšinou rešpektovala a keď nie, bolo vidno, že si z nich robí niekedy "psí dobrý deň ". Intervencie sme dopľňali premietaním videí z detstva Fantagiro, z jej výchovy a výcviku. Veľa sme sa venovali pachovým aktivitám. Niektoré stretnutia sme venovali návštevám kolegov s ich psami. Medzi klientov do liečebne prišiel Patrik so svojou buldočkou Julliet, ktorá je v príprave na psa na intervencie. Na posledné stretnutie priešiel s Fany aj Iorek , boli sme vonku a ukázali sme psie športy, záchranársku kynológiu, puller a podobne. 

Z intervencií si liečebná pedagogička vedie detailné záznamy, ktoré sú k dispozícii aj ošetrujúcim psychiatrom. Sme súčasťou liečebného procesu. 

Sme veľmi radi, že môžeme takto odborne spolupracovať. Fantagiro si získala srdcia od vrátnikov až po kuchárky v liečebni. O pacientoch ani nehovoriac. Vrtiac chvostíkom, kluše chodbami zariadenia s úsmevom a s vyplazeným jazykom. Prečo Vám to takto podrobne popisujem ? Lebo fotky z tohto nie sú a ani nebudú. Viac ako kdekoľvek inde, chránime našich klientov. Dôležité je, že obraz radostnej a spokojnej Fany majú v hlave naši pacienti. 

Vidíme sa opäť v ďalšom cykle spolupráce, s novou skupinou pacientov.  Physio Canis

Čítať viac

Letný kynologický camp K-7 2019 Hronec

Aj tento rok , druhý júlový týždeň venujeme našim malým psovodom a záchranárom a ich psom. Tentokrát sa vraciame na naše dôverne známe miesto v Nízkych Tatrách , do hotela Poniklec, kde strávime čas od 5.7.-12.7.2019. Naše deti a ich psy už vedia, že ich čakajú dni plné kynológie a individuálnych tréningov, turistiky, večerných hier, krásnych potuliek prírodou,ale aj športovania. 
Tento rok máme aj super správu, Nadácia pre deti Slovenska nám prispela ny stravu a ubytovanie pre deti z centier pre deti a rodiny :-), a tak desať detí ide s nami :-).
Program campu bude zverejnený na osobitnej stránke "udalosti" tak, ako sú rodičia zvyknutí. Tešíme sa na deti, na psy a spoločné zážitky :-)

Vaši inštruktori K-7

Čítať viac

Pes sa často uvádza v spojení "najlepší priateľ človeka". Deti v centre pre deti a rodinu v Rimavskej Sobote na začiatku svojho života nemali najlepšie nič, ani priateľa, ani rodiča, ani prostredie, ktoré by ich od útleho veku formovalo tak, aby sa cítili ako hodnotní ľudia. Deti sa nenaučili, že dotyky s druhým môžu byť aj príjemné, neohrozujúce, že ich pocity sú dôležité, že sa nemusia len báť, či byť smutné, ostražité a pripravené na to, čo sa doma bude diať. Keďže s človekom bol kontakt v minulosti ohrozujúci, v detskom domove odborní pracovníci  - psychológovia skúsili kontakt so psom prostredníctvom odbornej spolupráce s canisterapeutickým tímom. Kontakt dieťaťa so psom sa ukázal malý krok za krokom ako liečivý, pomáhajúci, saturujúci bezpečné dotyky a dokonca posilňujúci sebadôveru detí, no v tomto dlhodobom procese sme zatiaľ len na jeho začiatku a pre pokračovanie sme potrebovali finančnú pomoc. Canisterapia v detskom domove začala od septembra 2017, kedy sme nadviazali spoluprácu s canisterapeutickým tímom  z občianskeho združenia Physiocanis a náklady na terapiu dokázali hradiť s pomocou Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

Do terapeutického procesu boli zapojené vybrané deti so syndrómom CAN, zanedbávané, pre ktoré bol ľudský dotyk bolestivý. Zvolili sme cestu kontaktu so zvieraťom, ktorý bol pre nich na začiatku terapie ťažký, no postupne sa naučili regulovať kontakt (dotyky) sami svojou vôľou, súrodenci ktorí boli voči sebe agresívni dokázali cez prácu so psami postupne spolupracovať a menej na seba útočiť. Ide o pomalé pokroky, no ukazuje sa, že cez psov si dokážu saturovať zanedbaný alebo traumatizujúci kontakt s rodičom, no je potrebné v práci pokračovať. Finančnú pomoc sme sa preto rozhodli hľadať cez Nadáciu pre deti Slovenska, ktorá vyhlásila grantovú výzvu Hodina deťom a boli sme úspešní.

Organizačne canisterapiu zabezpečujú psychologičky, v spolupráci so vzťahovými vychovávateľmi, canisterapeutmi a samotnými deťmi, ktoré sú aktívnymi účastníkmi canisterapie. Po absolvovaní jednej hodiny canisterapie, deti dostanú domáce úlohy, ktoré majú do ďalšej hodiny naplniť a vychovávatelia zase odporúčania ako s deťmi pracovať.

Jedno stretnutie v praxi vyzerá nasledovne – do centrálnej budovy po pripravení miestnosti na terapiu prichádza canisterapeutický tím, zároveň vychovávateľ vo vzťahu s dieťaťom, ktoré canisterapiu podstupuje. Počas hodiny je vzťahový vychovávateľ neustále prítomný, pozoruje prácu s dieťaťom a tiež odporúčania terapeutov, ktoré zapracováva do výchovnej práce. Po ukončení sa ku konzultácií pridáva psychológ a spolu s canisterapeutom, pedagógom konzultujú pokroky, odporúčania pre ďalšiu prácu.

Vďaka Nadácii pre deti Slovenska a konkrétne grantovému program Hodina deťom, náš projekt „Pomocná labka v detskom domove”, môže pokračovať naďalej a to konkrétne v období od 1.septembra 2018 do 31.marca 2019. Hodina deťom podporila náš Detský domov finančným grantom vo výške 1686€, za čo sme im veľmi vďační a najvďačnejšie sú naše deti, ktoré môžu v programe pokračovať.

Čítať viac

WORKSHOP 2/2019 Intervencia s asistenciou psa v edukácii

Dňa 7.3 sa na pôde UVLF uskutoční v poradí druhý odborný workshop určený študentom odboru CanHip denná a externá forma. Prebiehať bude v skupinách interaktívnou formou za prítomnosti špeciálnych psov, s ktorými si študenti môžu vyskúšať spoluprácu, porozumenie a v prípade potreby môžu diskutovať svoje skúsenosti alebo potreby z výcviku svojich psov. 

Tento workshop je určnený na to, aby sme študentom ukázali prípravu tímu bez klienta, tzv. "nasucho". Z praxe vieme, že je nutné, aby humánno - animálny tím získal zručnosti, istotu, aby handler poznal a využil silné stránky svojho psa a naopak, aby ho zbytočne nestresoval tým, čo pes ešte nemá naučené, s čím nemá skúsenosť, alebo čo mu nie je prirodzene vlastné. Je dôležité , aby tím vedel aj improvizovať, lebo intervencia nie je ukážka, ale interakcia medzi klientom  - psom  - handlerom - odborným terapeutom , kde nie je priestor niečo nacvičovať a prvýkrát skúšať. 

Databáza aktivít, alebo ak chcete cvikov, ktoré pes pozná, ktoré má nacvičené aj s vzruchmi vonkajšieho prostredia, s pômockami, ktoré má načuchané, je ZÁKLAD kľudnej práce, ktorá prináša všetkým potešenie a plní vopred stanovené terapeutické ciele. 

Budeme radi, ak sa workshopu, kde si cviky vyskúšame, povieme si metodiky prípravy, základné prvky, čomu sa vyhnúť, zúčastníte. Rozsah na skupinu je 2 hodiny. Pomôcky budú k dispozícii. Ak študent má psa, ktorý sa dokáže sústrediť , príliš nevokalizuje , a zároveň vie zostrvať v kľude v odklade pokiaľ pracuje iný pes , môžete si ho doviesť so sebou. Ukážeme si výcvik aj priamo na ňom. 

Predmet worskhopu sa bude detailne preberať aj na hodinách predmetu Canisterapia, najmä na cvičeniach 2. ročníka, takže workshop priamo nadväzuje na sylaby predmetu. 

Workshop je podporený aj v roku 2019 Nadáciou Tatra Banky a je organizovaný pod odbornou garanciou Ústavu aplikovanej etológie a profesijnej etiky , pod gesciou pani Prof. MVDr. Jany Kottferovej PhD. 

Prednášajúcou na wporkshope bude Ing. et Bc. Ľubica Bátoryová, externý spolupracujúci pedagóg UVLF v Košiciach. 

Tešíme sa  na Vás 7.3.2019 od 9:00 v miestnosti 32/A, budova Ústavu aplikovanej etológie a profesijnej etiky. 

 

Čítať viac

Možnosti vzdelávania canis tímov v Physio Canis

V Physio Canis máme prijatú víziu, že len kvalitne vzdelávané canis tímy, ktoré majú možnosť mentorovania počas nábehu svojej praxe, majú šancu uspieť u klientov. Nejde o to, že by klienti a ich rodinní príslušníci boli nároční, nakoľko sa stále stretávame s tým, že väčšina klientov ani netuší aké možnosti v intervenciách so špeciálnym psom existujú. Skôr sa stretávame s tým, že po "euforickom" nábehu každého tímu , kedy trénujú, spoločne chcú napredovať , sú kreatívni a tvoria si vlastné pomocky, po čase, najmä z únavy , nedostatočnej supervízie (ak ju tímy vôbec majú), postupne prechádzajú do stereotypov a inovácií je čím ďalej menej a menej....

Aj preto je veľmi vhodné, aby sa tím nielen zúčastnil kvalitných skúšok povahy terapeutického psa , ale aj predtým absolvoval hodiny individuálnych kaučingov a komplexnej prípravy. Je pravdou, že ani v PHYSIO CANIS zatiaľ neposkytujeme akreditované kurzy pre ľudí (psovoda), ale na individuálnych tréningoch sa nevenujeme "len" príprave psa, ale preberáme komplexne manažment intervencií so psom. 

V súčasnosti sa na skúšky povahy terapeutického psa u nás pripravuje niekoľko tímov. Je veľmi zaujímavé, že sú medzi nimi ľudia, ktorí pracujú ako opatrovateľka ľudí so zdravotným postihom v Rakúsku , učiteľka v materskej škole, skúsená cvičiteľka psov a kynologička, či kynológ, ktorý je sám ZŤP , canisterapeutka, ktorá už pracuje s druhou generáciou svojich psov. 

Jeidnci, ktorých pripravujeme sú všetko mladé psy a sučky, rôznych plemien. Aj tu platí, že nie je dôležité plemeno, ale genetické predispozície, charakter a sila centrálnej nervovej súsgtavy jedinca  a najmä prístup , výchova a výcvik (niekoľko stupňový) týchto budúcich špeciálnych psov. 

Od začiatku máme s každým tímom jasno v tom, pre akú cieľovú skupinu pripravujeme psa/suku, aký typ intervencie, s akými  špecifikami sa bude tím stretávať v praxi. Máme v pláne aj to, aby sa tímy mohli zúčastniť tzv. "náčuvu a ukážkovej hodiny s klientom" , priamo so  mnou a s mojou certifikovanou sukou Fantagiro. Len tak odhalia možnosti ale aj možné mantinely, ktoré im ich pes ukáže.  Zároveň sa pes v príprave učí "vzhľadom (napodobňovaním) " od staršieho psa , ktorý už zvláda stresové situácie, nakoľko je zvyknutý, adaptovaný. 

Áno, je o nás známe, že naše skúšky povahy terapeutických psov patria k tým ťažším na Slovensku. Áno, nedávame certifikáty za posedenie niekde v rušnom prostredí. Na druhej strane , každý, ktoro prejde u nás prípravou a postaví sa pred skúšobnú komisiu (v ktorej sú canisterapeuti,  ale aj veterinárny lekárka a etologička a skúsení figuranti), majú istotu, že vedia reagovať so svojím psom a sú pripravení. Denník canisterapeuta, ktorý dostanú a ktorý je na najbližšie dva roky vizitkou ich práce, dostane iba tím, ktorý preukáže komplexnosť a schopnosť ďalej sa učiť. 

Na obrázkoch sú Sabina & Niko, Andrea & Camilka, Slávka & Fidorka, Patrik& Jullie, Janett & Agie. S týmito tímami sa vidíme na skúškach povahy psa na jar alebo na jeseň. Vekový limit je 18 mesiacov pre psa a pre praktijúceho psovoda je limit na samostatnú prácu 25 rokov, na prácu pod skúsenejším tímom vek 18 rokov. 

Tešíme sa aj na nové canis tímy, ktoré nastúpia do vzdelávania  . Doporučujeme začať prípravu už v šteňacom období :-).

 

Čítať viac

Fany a projekt "Zdravý chrbátik" v MŠ v Povine

Od januára 2019 pravidelne každý druhý pondelok v mesiaci Fany cestuje do materskej školy v Povine, kde na ňu netrpezlivo čaká 20 detí. V spolupráci s vedením obce, s vedením materskej školy a s finančnou podporou Nadácie  Dôvera tu realizujeme projekt prevencie zdravia a podpory zdravého životného štýlu u detí predškolského veku. Motiváciou k pohybu je špeciálne pripravený pes, ktorý deťom asistuje pri každej aktivite. 

Hodinové cvičenie detí je zamerané na radosť z pohybu, rozvoj koordinácie a rovnováhy, ale najmä na nácvik zostavy desiatich cvikov , ktoré vedú k správnemu držaniu tela a vývoju chrbtice. Hodinu máme rozdelenú na  časti s intenzívnejšími aktivitami ( rozcvička s Fany, písmenková abeceda, joga - doga) , ktoré striedame s cvikmi pod vedením fyzioterapeutky za asistencie našej Fany, ktorá veľmi rada medzi deťmi spontánne pobehuje, oblizuje, ľahne, priľahne :-). Za odmenu, že sa deti  sústredia a správne , pomaly a precízne cvičia zostavu vypracovanú špeciálne pre deti ich veku,  majú na záver pachové hry s Fany,  hokejbal s Fany, hádzanie a schovávanie loptičky a podobne. 

Deti sa úprimne tešia , prvá hodina bola veľmi energická a ťažko bolo upriamiť pozornosť detí na niečo iné ako na Fany, ale už druhé cvičenie ukázalo, že deti prijali Fany za svoju, dokážu vnímať aj fyzioterapeutku a veľmi pekne spolupracujú. Ak všetko dobre pôjde, v máji budeme mať nacvičenú ukážkovú hodinu pre všetky maminy, tatinov, dedkov, babky  :-). 

Pred nami je veľa práce, ale na každý pondelok sa s Fany veľmi tešíme !  

foto : © MŠ Povina

Čítať viac

Cvičenia s detskou fyzioterapeutkou v canis centre PHYSIO CANIS ŽILINA od marca 2019

Od marca 2019 prinášame v našom centre  veľmi žiadané cvičenia liečebnej rehabilitácie detí s DMO a s poruchami pohybového ústrojenstva v spojení s canisterapiou. Sme veľmi radi, že súčasťou našich tímov sa stáva skúsená certifikovaná fyzioterapeutka Zuzka Tomášov Dvorská, ktorá má viac ako štvorročné skúsenosti s TheraSuit metódou a so synergickou reflexnou terapiou. Skúsenosti získala počas svojej praxe detskej fyzioterapeutky v centre Svetielko Trenčín. 

V Žiline sa otvárajú možnosti pre rodiny s deťmi s poruchami pohybového aparátu a DMO na cvičenie, ktoré budú obsahovať viaceré koncepty a budú individuálne stavané na každého jedného detského klienta. Rodičia absolvujú konzultáciu s fyzioterapeutkou Zuzkou a canisterapeutkou Ľubicou a bude im ponúknutý koncept individuálneho rozvoja dieťaťa (IVP). Rodičia budú môcť využiť :

 - individuálne cvičenie liečebnej rehabilitácie pod vedením fyzio Zuzky s asistenciou špeciálnych psov pod vedením canisterapeutov (koncept integrovanej canisterapie, polohovania, lízania ...)

 - individuálne cvičenie pod vedením fyzio Zuzky s asistenciou špeciálnych psov pod vedením canisterapeutov v edukácii (prepojenie senzomotorických, kognitívnych a fyzických cvičení)

 - individuálne cvičenie v rehabilitačnej klietke v závesných systémoch pod vedením fyzio Zuzky s akcentom správneho nácviku pohybových vzorcov s aktívnym využívaním všetkých svalových skupín vyvážením svalov, ktoré používa i tých, ktoré nepoužíva, resp. používa nesprávne.

 Novú službu fyzioterapie založenej na spojení canisterapie a fyzioterapie spúšťame 1.3.3029. Fzyioterapeutka Zuzka bude k dispozícii každý piatok a rodičia sa môžu objednať na terapie telefonicky na 0905 504 000, alebo pomocou emailu na batoryova@kompleksa.sk, či priamo v rezervačnom systéme na webe. 

Neváhajte a kontaktujte nás, budeme radi ak prídite konzultovať nami ponúkané možnosti. 

Kto je fyzioterapeutka Zuzka Tomášov Dvorská

V roku 2014 ukončila bakalárske štúdium v odbore Fyzioterapia na Prešovskej univerzite v Prešove a následne sa zamestnala v Centre Svetielko, kde pracovala s deťmi s viacnásobným postihnutím prevažne metódou TheraSuit. V roku 2014 absolvovala kurzy TheraSuit Metod a následne aj kurz Advanced TheraSuit Metod. V roku 2017 popri zamestnaní ukončila externé magisterské štúdium v odbore Fyzioterapia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Následne absolvovala kurzy Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie podľa Koláře, koncept založený na vývojovej kineziológii (Pediatrický DNS kurz), DNS kurz v úrovni A, kurz Kineziotapingu, základný kurz Synergickej reflexnej terapie a zúčasnila sa na seminári pod vedením Evy Kiedroňovej s názvom: „Psychomotorický vývoj dítěte a jeho stimulace.“ Momentálne je mamou 1,5 ročného chlapčeka a teší sa z nových príležitostí a nových skúseností, ktoré sa ponúkajú v PHYSIO CANIS pri aplikácii integrovanej canisterapie.

 

foto : s povolením Mgr. Zuzany Tomáš Dvorskej, foto : zdroj K-7

Čítať viac

Camp mladých psovodov 2019 v Terchovej

Camp mladých psovodov 2019 v Terchovej

Od 4.-6.1.2019 organizujeme odborné podujatie pre kynologickú mládež v campe Nižné Kamence. Prihlásených máme vybraných 14 mladých psovodov (dievčatá aj chlapcov), ktorí budú pracovať s 12 psami vo výcviku záchranárkej kynológie, poslušnosti, noseworku a nácviku krízových situácií pri záchrane života.

Nový rok začíname naozaj "zostra". Chceme posunúť tieto nadané deti a ich psov, z ktorých až päť je v príprave na terapeutického psa ( s rôznym zameraním - asistenčný Maiki, canisterapeut Egon, Bela, Zara, Hugo záchranár a pachovkár CocoBella, Pluto - už roky vo výkone ako terapeut).

Väčšina detí je s nami v kontakte už niekoľko rokov a myslím, že z nich rastú dobrí ľudia, ochotní sa učiť nezištne pomáhať. :-)

Tešíme sa a veríme, že sa spolu niečo nové naučíme, zabavíme sa a opäť sa lepšie spoznáme :-)

Vaši inštruktori !

Čítať viac

Canisterapie re deti so zdravotným znevýhodnením s podporou od Žilinského samosprávneho kraja

V mesiaci október a november sme realizovali v našej ambulancii canisterapie pre deti so zdravotným znevýhodnením individuálnou formou spojené s konzultáciami pre rodičov s cieľom zvýšiť povedomie o týchto intervenciách, zlepšiť dostupnosť týchto terapií a pomôcť rodinám s deťmi s telesným zmyslovým alebo mentálnym postihnutím s projektovým financovaním týchto terapií. Deti absolvovali intervencie s asistenciou v polohovaní, ale aj v edukácii a aktivizácii. Veľa dopytov rodičov sa týkalo aj možnosti získania "pripraveného terapeutického psa" priamo do domácností. Sme radi, že za finančnú dotáciu vo výške 1100 eur sme mohli zakúpiť nové pomôcky, ktoré budeme dlhodobo využívať najmä pri kombinovane postihnutých detičkách . Ide o pomôcky na rozvoj motoriky a zrakovej stimulácie.

Tento projekt bol podporený z finančných zdrojov Žilinského samosprávneho kraja. Ďakujeme !

Physio Canis ,2018

Čítať viac

Intervencie s asistenciou psov pri terapii v Psychiatrickej liečebni v Sučanoch

V roku 2018 sme realizovali dva ucelené bloky skupinových intervencií s asistenciou psov so špeciálnym výcvikom pre pacientov Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Celý projekt bol pripravený v spolupráci s ošetrujúcim lekárom a liečebnou pedagogičkou, ktorá bola aj garantom projektu. Venovali sme sa 2x mesačne zmiešanej skupine pacientov, ktorí sú dlhodobo hospitalizovaní a ktorí privítali nový druh terapie. To, že sme mohli realizovať canisterapiu v zdravotníckom zariadení , bola aj pre nás nová skúsenosť. Výkon intervencií bol založený na pachových prácach, kedy samotní pacienti cvičili psov na vyhľadávanie škorice, tabaku, alebo na detekciu ukrytých osobných predmetov. Tiež sme sa zamerali na kvízy a kognitívne hry, ktoré boli smerované na rozšírenie vedomostí a aktívne zapojenie ľudí do diskusie. Skupiny na začiatku pracovali v intervale 30 minút, neskôr sme , vďaka záujmu pacientov , predĺžili dobu interakcií až na 60 minút. Každý pacient prichádzal na terapiu dobrovoľne. Po prvom bloku canisterapií sme v letných mesiacoch intervencie prerušili kvôli dovolenkovému obdobiu a teplu. V septembri sme obnovili svoje pôsobenie v liečebni, pričom skupiny boli mierne obmenené.

Veľmi nás potešil opätovný záujem pacientov, ktorí sa všetci vrátili do skupiny. Vďaka podpore Nadácie VUB od septembra do novebra sme mohli viackrát do mesiaca navštíviť naše skupiny. Z každej intervencie viedla pani liečebná pedagogička alebo prítomná psychologička záznam kvalitatívneho dotazníka každého pacienta, Zaujímal nás pohľad na vývoj emócií človeka, na komunikáciu, na zapojenie sa do aktivít a asertivitu. Bolo veľmi pekne vidieť ako narastá vzájomná dôvera v kolektíve, ako sa pacienti zaujímali čo nové sa udialo počas dní kedy sme tam neboli, ako dopadla Whisper na výstavách, ako a čo sme trénovali, kde sme so psami boli, aké nové šteniatka máme na výcviku. Pridali sme aj cviky osobnej asistencie, ktoré naše psy zvládajú  a tak ich pacienti cvičili na prinášanie predmetov do ruky, upratovanie vecí do krabice, pomoc pri obliejkaní a nosenie krehkých vecí ako sú slnečné okuliare, či nosenie plechoviek a fľaší. 

Náš druhý turnus intervencií sa skončil. Výsledky projektu však ukazujú, že má zmysel ,a to tak v skupine dlhodobo hospitalizovaných pacientov ako aj v skupine pacientov, ktorí sa viac menej liečia zo závislostí. Preto sme s vedením liečebne dohodnutí, že sa opäť na začiatku roku 2019 medzi našich pacientov spolu s našimi špeciálne cvičenými psami vrátime. 

Ďakujeme za dôveru od vedenia Psychiatrickej liečebne v Sučanoch !

Čítať viac

Canisterapia v CSS Slniečko Oščadnica s podporou Nadácie VÚB

Klienti z Centra sociálnych služieb Slniečko Oščadnica získali nových priateľov vďaka podpore Nadácie VÚB prostredníctvom projektu „Môj priateľ pes“ od mája do októbra 2018. Projekt je určený ťažko mentálne a telesne postihnutým klientom vo veku od 19 do 48 rokov. Väčšina z nich sa so špeciálnym psom  stretla prvýkrát v živote a ich spätná väzba bola nad očakávanie priaznivá, boli u nich preukázané pozitívne účinky canisterapie.

Prioritne bola pozornosť orientovaná na klientov, ktorí sú trvalo pripútaní na lôžko a prítomnosťou psíka sa u nich docielilo uvoľňovanie spastických a hypotonických svalov, navodenie zmeny ich stereotypného režimu na lôžkovom oddelení. Realizáciou projektu sa nám podarilo sprostredkovať klientom s ťažkým zdravotným postihnutím nové zážitky, canisterapia vniesla do zariadenia nový rozmer a nových ľudí, s ktorými sa klienti stretávajú. V rámci pôsobenia na oddeleniach, kde boli chodiaci klienti sme sa zamerali na komunikáciu, na vzájomnú interakciu klient - pes, emócie, či nové zážitky z hry so psom. Každý klient mal možnosť tráviť so špeciálnym psom indiviuálny čas 15 - 25 minút a o to viac si to klienti obľúbili.  Naučili sa pripravovať psom psie hlavolamy, spoločne riešili skladačky, puzzle. Do zariadenia pravidelne dochádzali 3 až 4 tímy , čo bolo pre klientov veľmi pestré a zaujímavé, nakoľko každý pes a tím je iný, má svoj štýl práce. 

Naše psy sa v Slniečku cítili ako doma. Mali prístup na izby, na lôžka, do spoločenských miestností, stali sa súčasťou kolektívu. Je dobré, že aj do takýchto špecializovaných zariadení , ktoré pripomínajú svojou starostlivosťou zdravotnícke zariadenia , prenikajú terapie s asistenciou zvierat. Otára sa tak nový rozmer rehabilitácie klienta. 

Každý klient mal počas intervencií založenú kartu s hodnotiacim dotazníkom, ktorý spracovávala odborne spôsobilá osoba zo Slniečka (väčšinou fyzioterapeutka Andrea alebo pani liečebná pedagogička). Hodnotiace dotazníky ukazujú vývoj vzťahu klient - pes a účinky canisterapie tak ako ich vníma odborný personál. V budúcnosti chceme výsledky projektu prezentovať aj na odbornom seminári pracovníkov sociálnych služieb. 

V návštevách Slniečka budeme pokračovať aj po skončení projektu s podporou nadácie. Nie s takou intenzitou, ale určite rovnako radi. Tak opäť dovidenia , priatelia, v januári !  

Čítať viac

Jesenné skúšky psov terapeutov 2018

Dňa 15.9.2018 od 09:00 bude občianske združenie K-7 psovodi - záchranári SR v Žiline v spolupráci s PHYSIO CANIS, o.z.,  organizovať jesenné skúšky povahy psa terapeuta podľa Zborníka skúšobných poriadkov pre psov terapeutov (vydaným K-7 v roku 2015 a registrovaným na Ministerstve vnútra SR). Na tento termín budú na preskúšanie pozvané aj animálno - humánne tímy, ktorým končí platnosť certifikátu ydaného v roku 2016. 

Skúšok sa môžu zúčastniť psovodi / terapeuti v súlade so skúšobným poriadkom, kde sú uvedené všetky podmienky a propozície. 

Skúšky sú určené predovšetkým tímom :
a) ktoré majú realizované vzdelanie človeka (psovoda/terapeuta) a majú pripraveného psa na certifikáciu. Ide o absolventov celoživotného vzdelávania v obore canisterapeut alebo inštruktor canisterapie a absolventov študijného odboru UVLF v Košiciach "Vzťah človeka a zvieraťa a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii",
b) ktorým končí platnosť certifikátu udeleného v na jeseň v roku 2016 v K-7 a podstupujú recertifkáciu, 
c) tímom (rodičom detí so zdravotným znevýhodnením), ktorým K-7 odovzdáva psa so špeciálnym výcvikom s vekom 18 mesiacov.

Informácie o možnostiach uchádzať sa účasť na skúške mimo vyššie možností - podáme telefonicky na základe konzultácie na čísle 0907 828 987 u riaditeľa skúšok. 
Zborník skúšobných poriadkov posielame na základe písomného vyžiadania emailom (batoryova@kompleksa.sk).


Skúšky budú prebiehať v Kynologickom centre v areáli Strednej odbornej školy poľnohospodárskej na ulici Predmestskej 82, 010 01 v Žiline. Skúška prebieha v exteriéri aj v interiéri na základe losovaného poradia. 

Canisterapeuti , ktorí obhajujú certifikát psa terapeuta po dvoch rokoch platnosti , sú povinní predložiť vyplnený canisterapeutický denník a fotografie o činnosti (minimálne 4 ks) spolu s prihláškou na skúšky. Svoju prácu popíšu aj osobne počas priebehu skúšky (prínosy, pokroky, ale aj ťažkosti canis tímu). 

Skúšky povahy bude hodnotiť skúšobná komisia. Po skúške animálno - humánny tím obdrží informáciu o bodovaní po jednotlivých častiach . 

Všetky informácie získate na :
peter.batory@bs-svk.sk, batoryova@kompleksa.sk, alebo na telefónnom čísle 0905 504 000, 0907 828 987.

Na skúšky je potrebné sa prihlásiť emailom (batoryova@kompleksa.sk) a vyžiadať si prihlášku. Na základe prihlášky bude vystavená zálohová faktúra. Vzhľadom na obmedzený počet miest na skúškach budú za záväzné považované tie prihlášky, ktoré budú mať uhradený poplatok prvé v poradí. 

Zároveň upozorňujeme, že Zborník skúšobných poriadkov pre psov terapeutov K-7 je vlastníctvom OZ K-7 Psovodi - záchranári SR , nie je povolené ho voľne šíriť, kopírovať a meniť. Je registrovaný na Ministerstve vnútra SR je určený na prípravu a preskúšanie budúcich psov - terapeutov. 

Tie tímy, ktoré vyhovejú podľa Zborníka skúšobných poriadkov pre psov terapeutov K-7 obdržia ešte v ten deň certifikát vystavený na psa a psovoda (majiteľa alebo držiteľa) a Canisterapeutický denník. Vykonaná a zapísaná skúška psa terapeuta je platná v zmysle zborníka na obdobie 2 roky. 

Čítať viac

Individuálne canisterapie v našom canis centre v Žiline

V našom canis centre poskytujeme všetky typy intervencií so špeciálnym psom pre deti so zdravotným znevýhodnením (AAE,AAT a ICT). Najčastejšie sa venujeme deťom s kombinovaným postihnutím vo veku od 12 mesiacov do 15 rokov. V našom tíme je fyzioterapeut a canisterapeutické tímy s certifikovanými psami a VŠ vzdelaním. Naše špeciálne psy vyberáme podľa potrieb detského klienta a podľa toho, či medzi nimi vznikne väzba pri intervencii. 

Poskytujeme odborné poradenstvo, ukážkovú terapiu pre rodičov, spracovávame individuálne plány pre detských klientov.  Počet a frekvenciu intervencií so špeciálnymi psami plánujeme spoločne s rodičmi. Doporučujeme 2 až 4 terapie mesačne. Pre dochádzajúce rodiny poskytujeme aj "balík terapií = fyzioterapia + canisterapia + stimulačná masáž", čím sa zefektívnia náklady na dopravu. Všetko s ohľadom na aktuálny stav detského klienta . 

Na obrázku je Gabko (DMO+ pridružené dg) na individuálnej integrovanej canisterapii, ktorú zvláda výborne od prvého kontaktu s našimi canis tímami. Foto 2018 so súhlasom zákonných zástupcov . 

V prípade záujmu radi poskytneme informácie. Na objednávanie môžete využiť náš objednávkový on - line systém, ktorý nájdete vpravo hore na úvodnej  stránke  našeho webu. 

Čítať viac

NTENZÍVNY KYNOLOGICKÝ WORKSHOP „JA A MÔJ PES = TÍM “

 V dňoch 22.-24.7.2018 sme zrealizovali intenzívny kynologický workshop pre humánno - animálne tímy z celého Slovenska. Okrem klasických tréningov poslušnosti psa, tréningu noseworku, brainworku, sme sa zamerali aj na psychológiu psa a skúmali sme pomocou overených testov kognitívnu, či emocionálnu inteligenciu našich psov, schopnosť čítať naše emócie našimi vlastnými psami. To všetko za účelom lepšieho poznania správania psa a uplatnenia vedeckých poznatkov pri tréningu a spolužití so psom. Pozitívny prístup ku psom sa stáva nielen moderným, ale aj nutným prístupom a bez poznatkov z etológie to veľmi nejde. Dostatok času, krásne prostredie, dobrá nálada, primerané tempo, pokoj na hoteli, kde psy boli vítaní, to všetko prispelo ku super atmosfére. 

Ďakujeme, že sme mohli spoznať nových ľudí a veríme, že sa opäť na nejakom zaujímavom workshope stretneme :-) 

Čítať viac

LETNÝ POBYTOVÝ TÁBOR K-7 HRONEC 2018

    Aj tento rok sme prežili krásne chvíle s deťmi na letnom pobytovom kynologickom tábore v Hronci 2018. Dvadsaťosem detí a dvadsaťštyri psov si užilo viac ako týždeň prírodu Nízkych Tatier, ale najmä kynologické tréningy, dogtreky, súťaže, preteky , výlet súkromným vláčikom do Lesníceho múzea aj so všetkými psami a najmä kopu teambuldingových aktivít. A aj keď nás počasie chvíľkami potrápilo, neubralo nám to na dobrej nálade. Naše deti už tradične boli veľmi samostatné a outdoorové aktivity ( oheň, topografia, prvá pomoc, transporty, improvizácia v prírode a komunikačné zručnosti) by určite prekvapili nejedného dospeláka. Čo ale nás prekvapilo viac,  bol tento rok mimoriadny záujem o prácu so psom. Deti bez problémov stopovali ráno o šiestej a ešte za tmy boli pripravené revírovať so psom v lese. Deti prejavili záujem aj o kliker, nácvik pachových prác, agility prekážky a fakt sa dokázali venovať psom od rána do večera. Nikto sa vážnejšie nezranil a ani psy sa nám vážnejšie nepohašterili. Na lúke  za hotelom si deti postavili stany a bez problémov nocovali v nich dve  noci bez dažďa. Každý deň niektorý tím navaril super voňavučký čajík s lesnými plodmi na vlastnoručne založenom ohni :-). Nechýbal Tvrďák K-7, Mišanov pohár, Mision imposible, Iorkáče a cvengáče, povestný fitball a kopa ďalších súťaží.  Unavení, ale plní zážitkov sme odchádzali domov :-) A veríme, že sa streneme na ďalších kynologických aktivitách. Veľká vďaka patrí aj sponzorom, ktorí podprili naše deti a sú uvedení aj na stránke  - Superzoo, Natures Protection, BS-SVK. 

 

Čítať viac

EDU-SEDMOKRÁSKA 2018 TERCHOVÁ

Dovoľte, aby sme Vás oslovili s ponukou víkendových rehabilitačných pobytov založených na edukačnej a motivačnej canisterapii, ktoré sú určené  pre deti predškolského a mladšieho školského veku s diagnózou detská mozgová obrna. Projekt je podporovaný Nadáciou J&T. Víkendové pobyty  s intervenciou špeciálnych psov a v prepojení s pedagogikou, pohybovými hrami a posiľňovaním samostatnosti integrovaného dieťaťa s DMO  organizujeme už od roku 2014. Mnohé rodiny nás a naše špeciálne psy poznajú, ale radi privítame aj nových školákov s DMO , ktorí navštevujú bežnú ZŠ alebo A variant ŠZŠ, alebo sú u nás v dlhodobej terapeutickej opatere na AAE.  Vítaní sú zdraví súrodenci, ktorí absolvujú kompletný program. 

Čítať viac

Workshop polohovania a integrovanej canisterapie Žilina 2018

Dňa 3.2.2018 sme zorganzovali v Žiline Workshop o polohovaní (AAT) a integrovanej canisterapii . Bol určený aktívnym canis tímom z celého Slovenska. Okrem teórie sme sa venovali najmä nácviku polôh,  práci s fyzio pomôckami a tiež možnostiam relaxu psov po práci. Súčasťou workshopu bol aj zborník a certifikát pre ziúčastnené canis tímy. Veríme, že nadobudnuté poznatky tímy zužitkujú v praxi. Tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu na pôde Centra vzdelávania kynológie pri SOŠ PaSnV v Žiline. 

 

Čítať viac

Jesenné skúšky psa terapeuta 2017

Dňa 21.10. 2017 sa v areáli Centra odborného vzdelávania kynológie v Žiline, na pôde SOŠ PaSnV , konali jesenné skúšky psa terapeuta. Tentokrát bol mimoriadny záujem a sme veľmi radi, že prišli canis tímy z celého Slovenska. Prišli tímy, ktoré už pracujú a skúšky podľa iných poriadkov už mali za sebou. O to viac nás teší ich spätná väzba a hodnotenie, že skúšky boli síce náročné, ale reálne, situácie boli zo života canis tímu a počas celej skúšky bol pes vystavený a konfrontovaný s rôznymi stresormi.

Čítať viac

Canisterapia pre deti v Detskom domove Harmónia Modra

Od augusta 2017 pravidelne navštevujeme 30 detí v "domčekoch" detského domova Harmónia Modra. V Modre, v Modre - Kráľovej a v Pezinku sa naše tímy stretávajú v skupinovej canisterapii s deťmi vo veku od 3 do 18 rokov. Máme za sebou veľmi zaujímavé stretnutia plné emócií, dotykov, smiechu . Deti okrem canisterapií pracujú aj na výtvarných animáciách , ktoré chceme umiestniť do knižky o bielom Timovi a doktorovi Hafbolítovi.

Čítať viac

Novinka v edukačnej canisterapii na rok 2017

Dovoľujeme si Vám ponúknuť zážitkové vzdelávanie (edukačnú canisterapiu) so špeciálne cvičeným psom canis centra K-7 pre žiakov prvého stupňa ZŠ a pre starších škôlkárov. Projekt s názvom „Teta Berta a psy“ je preventívny a vysoko aktuálny. Vtipným spôsobom znázorňuje každodenné situácie, ktoré zažívame s nevycvičenými psami v meste. Zároveň tú istú situáciu znázorňuje tak ako by mala správne vyzerať.

Čítať viac

 

 

Sledujte nás

Kontaktujte nás

 
Odoslať