Aktuality

Pes sa často uvádza v spojení "najlepší priateľ človeka". Deti v centre pre deti a rodinu v Rimavskej Sobote na začiatku svojho života nemali najlepšie nič, ani priateľa, ani rodiča, ani prostredie, ktoré by ich od útleho veku formovalo tak, aby sa cítili ako hodnotní ľudia. Deti sa nenaučili, že dotyky s druhým môžu byť aj príjemné, neohrozujúce, že ich pocity sú dôležité, že sa nemusia len báť, či byť smutné, ostražité a pripravené na to, čo sa doma bude diať. Keďže s človekom bol kontakt v minulosti ohrozujúci, v detskom domove odborní pracovníci  - psychológovia skúsili kontakt so psom prostredníctvom odbornej spolupráce s canisterapeutickým tímom. Kontakt dieťaťa so psom sa ukázal malý krok za krokom ako liečivý, pomáhajúci, saturujúci bezpečné dotyky a dokonca posilňujúci sebadôveru detí, no v tomto dlhodobom procese sme zatiaľ len na jeho začiatku a pre pokračovanie sme potrebovali finančnú pomoc. Canisterapia v detskom domove začala od septembra 2017, kedy sme nadviazali spoluprácu s canisterapeutickým tímom  z občianskeho združenia Physiocanis a náklady na terapiu dokázali hradiť s pomocou Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

Do terapeutického procesu boli zapojené vybrané deti so syndrómom CAN, zanedbávané, pre ktoré bol ľudský dotyk bolestivý. Zvolili sme cestu kontaktu so zvieraťom, ktorý bol pre nich na začiatku terapie ťažký, no postupne sa naučili regulovať kontakt (dotyky) sami svojou vôľou, súrodenci ktorí boli voči sebe agresívni dokázali cez prácu so psami postupne spolupracovať a menej na seba útočiť. Ide o pomalé pokroky, no ukazuje sa, že cez psov si dokážu saturovať zanedbaný alebo traumatizujúci kontakt s rodičom, no je potrebné v práci pokračovať. Finančnú pomoc sme sa preto rozhodli hľadať cez Nadáciu pre deti Slovenska, ktorá vyhlásila grantovú výzvu Hodina deťom a boli sme úspešní.

Organizačne canisterapiu zabezpečujú psychologičky, v spolupráci so vzťahovými vychovávateľmi, canisterapeutmi a samotnými deťmi, ktoré sú aktívnymi účastníkmi canisterapie. Po absolvovaní jednej hodiny canisterapie, deti dostanú domáce úlohy, ktoré majú do ďalšej hodiny naplniť a vychovávatelia zase odporúčania ako s deťmi pracovať.

Jedno stretnutie v praxi vyzerá nasledovne – do centrálnej budovy po pripravení miestnosti na terapiu prichádza canisterapeutický tím, zároveň vychovávateľ vo vzťahu s dieťaťom, ktoré canisterapiu podstupuje. Počas hodiny je vzťahový vychovávateľ neustále prítomný, pozoruje prácu s dieťaťom a tiež odporúčania terapeutov, ktoré zapracováva do výchovnej práce. Po ukončení sa ku konzultácií pridáva psychológ a spolu s canisterapeutom, pedagógom konzultujú pokroky, odporúčania pre ďalšiu prácu.

Vďaka Nadácii pre deti Slovenska a konkrétne grantovému program Hodina deťom, náš projekt „Pomocná labka v detskom domove”, môže pokračovať naďalej a to konkrétne v období od 1.septembra 2018 do 31.marca 2019. Hodina deťom podporila náš Detský domov finančným grantom vo výške 1686€, za čo sme im veľmi vďační a najvďačnejšie sú naše deti, ktoré môžu v programe pokračovať.

Čítať viac

Canis víkendy SEDMOKRÁSKA 2019

      Aj v roku 2019 by sme vás radi oslovili s ponukou víkendových rehabilitačných pobytov založených na integrovanej canisterapii, ktoré sú určené  pre deti s diagnózou detská mozgová obrna. Projekt je podporovaný Nadáciou EPH.

Víkendové pobyty  s intervenciou špeciálnych psov a v prepojení s fyzioterapiou sme pre vás priniesli ako prví na Slovensku už v roku 2014 . Mnohé rodiny,  nás , canisterapeutov Ľubicu a Petra Bátoryovcov , a naše špeciálne psy,  poznajú. Sme veľmi radi, že súčasťou nášho tímu je aj tento rok Hedviga Maksimčuk zo súkromného centra detskej fyzioterapie Neurino Šamorín a na ša fyzioetrapeutka Zuzka Tomášov Dvorská, ktorá pracuje s detičkami v Žiline. 

 

Základný koncept víkendového pobytu :

         Víkendový pobyt  integrovanej canisterapie je dvojdňový (sobota - nedeľa) a harmonogram je daný dopredu. Je potrebné sa emailom prihlásiť na daný termín na adresu batoryova@kompleksa.sk . Spolu môžeme prekonzultovať  všetky otázky. Ubytovať sa môžete už v piatok, aby detičky boli adaptované a oddýchnuté.

Organizátor pobytu PHYSIO CANIS poskytuje počas víkendu nasledovné TERAPIE (každý deň) :

60 minút integrovaná canisterapia s fyzioterapeutkou a dvoma canis tímami (terapeut + špeciálny pes)

60 minútová relaxačná masáž dieťaťa a dopolohovanie so špeciálnym psom

       Denne dieťa s DMO absolvuje 120 minút  rehabilitačných aktivít založených na fyzioterapii, cvičení so psom,  polohovaní so psami , lízaní psom a  stimulačnej masáži .  Víkendové a ambulantné terapie sčasti sponzoruje Nadácia EPH, doplatok rodiny je za dva dni terapií celkom 80 € na daňový doklad Physio Canis, o.z. Žilina. V cene nie je doprava, ubytovanie ani strava .

Termíny :

 

dátum

miesto konania

garanti

náplň

1

3.-5.5.2019

 

Hotel JUNIOR PIATROVÁ Vrútky

www.juniorpiatrova.sk

 

 

PHYSIO CANIS, o.z. Žilina

www.physiocanis.sk

Neurino, sro Šamorín

integrovaná canisterapia polohovanie s prvkami snoozelen, lízanie, stimulačná masáž, sociálna terapia

2

21.-23.6.2019

3

13.-15.9.2019

4

18.-20.102019

5

25.-27.10.2019

 

Kontakt na organizátora a  garanta canisterapie a fyzioterapie   na víkendových pobytov  :

 

Physio Canis, o.z., Limbová 19/3058, 010 07 Žilina ,  IČO : 421 597 09 ,  www.physiocanis.sk

Ing. Peter Bátory,  predseda OZ a canisterapeut , 0907 828 987, peter.batory@bs-svk.sk

Ing. Ľubica Bátoryová, canisterapeut, 0905 504 000, batoryova@kompleksa.sk

Mgr. Zuzana Tomášov Dvorská, fyzioterapeut Physio Canis 

Neurino, sro Šamorín :  Mgr. Hedviga Maksimčuk, h.szelleova@gmail.com

 

Ostatné dôležité informácie :

Rodiny sa môžu ubytovať a stravovať priamo v hoteli JUNIOR Piatrová**, kde sme rezervovali cca 5 - 6 izieb na každý termín. Kontakt www.juniorpiatrova.sk. Taktiež je možné luxusnejšie ubytovanie v hoteli VICTORIA****, www.hotelvictoria.sk, ktorý je vzdialený cca 2 km a kde je aj wellnes s bazénom. Tenisové kurty, detské ihriská a vonkajšie sedenie sú aj pri hoteli JUNIOR. Samotné terapie budú prebiehať v klube Wúčko (z boku hotela, samostatný vstup a súkromie). Samotný hotel Junior Piatrová** sa nachádza v malebnom prostredí Turca, v tichom prostredí hneď vedľa lesa.

 

TEŠÍME SA NA VAŠE ZÁVÄZNÉ REZERVÁCIE !

                                 

Ľubica a Peter Bátoryovci + ich tímy + Zuzka Tomášov Dvorská z PHYSIO CANIS, o.z

Hedviga Maksimčuk z NEURINO sro Šamorín

Čítať viac

WORKSHOP 2/2019 Intervencia s asistenciou psa v edukácii

Dňa 7.3 sa na pôde UVLF uskutoční v poradí druhý odborný workshop určený študentom odboru CanHip denná a externá forma. Prebiehať bude v skupinách interaktívnou formou za prítomnosti špeciálnych psov, s ktorými si študenti môžu vyskúšať spoluprácu, porozumenie a v prípade potreby môžu diskutovať svoje skúsenosti alebo potreby z výcviku svojich psov. 

Tento workshop je určnený na to, aby sme študentom ukázali prípravu tímu bez klienta, tzv. "nasucho". Z praxe vieme, že je nutné, aby humánno - animálny tím získal zručnosti, istotu, aby handler poznal a využil silné stránky svojho psa a naopak, aby ho zbytočne nestresoval tým, čo pes ešte nemá naučené, s čím nemá skúsenosť, alebo čo mu nie je prirodzene vlastné. Je dôležité , aby tím vedel aj improvizovať, lebo intervencia nie je ukážka, ale interakcia medzi klientom  - psom  - handlerom - odborným terapeutom , kde nie je priestor niečo nacvičovať a prvýkrát skúšať. 

Databáza aktivít, alebo ak chcete cvikov, ktoré pes pozná, ktoré má nacvičené aj s vzruchmi vonkajšieho prostredia, s pômockami, ktoré má načuchané, je ZÁKLAD kľudnej práce, ktorá prináša všetkým potešenie a plní vopred stanovené terapeutické ciele. 

Budeme radi, ak sa workshopu, kde si cviky vyskúšame, povieme si metodiky prípravy, základné prvky, čomu sa vyhnúť, zúčastníte. Rozsah na skupinu je 2 hodiny. Pomôcky budú k dispozícii. Ak študent má psa, ktorý sa dokáže sústrediť , príliš nevokalizuje , a zároveň vie zostrvať v kľude v odklade pokiaľ pracuje iný pes , môžete si ho doviesť so sebou. Ukážeme si výcvik aj priamo na ňom. 

Predmet worskhopu sa bude detailne preberať aj na hodinách predmetu Canisterapia, najmä na cvičeniach 2. ročníka, takže workshop priamo nadväzuje na sylaby predmetu. 

Workshop je podporený aj v roku 2019 Nadáciou Tatra Banky a je organizovaný pod odbornou garanciou Ústavu aplikovanej etológie a profesijnej etiky , pod gesciou pani Prof. MVDr. Jany Kottferovej PhD. 

Prednášajúcou na wporkshope bude Ing. et Bc. Ľubica Bátoryová, externý spolupracujúci pedagóg UVLF v Košiciach. 

Tešíme sa  na Vás 7.3.2019 od 9:00 v miestnosti 32/A, budova Ústavu aplikovanej etológie a profesijnej etiky. 

 

Čítať viac

Možnosti vzdelávania canis tímov v Physio Canis

V Physio Canis máme prijatú víziu, že len kvalitne vzdelávané canis tímy, ktoré majú možnosť mentorovania počas nábehu svojej praxe, majú šancu uspieť u klientov. Nejde o to, že by klienti a ich rodinní príslušníci boli nároční, nakoľko sa stále stretávame s tým, že väčšina klientov ani netuší aké možnosti v intervenciách so špeciálnym psom existujú. Skôr sa stretávame s tým, že po "euforickom" nábehu každého tímu , kedy trénujú, spoločne chcú napredovať , sú kreatívni a tvoria si vlastné pomocky, po čase, najmä z únavy , nedostatočnej supervízie (ak ju tímy vôbec majú), postupne prechádzajú do stereotypov a inovácií je čím ďalej menej a menej....

Aj preto je veľmi vhodné, aby sa tím nielen zúčastnil kvalitných skúšok povahy terapeutického psa , ale aj predtým absolvoval hodiny individuálnych kaučingov a komplexnej prípravy. Je pravdou, že ani v PHYSIO CANIS zatiaľ neposkytujeme akreditované kurzy pre ľudí (psovoda), ale na individuálnych tréningoch sa nevenujeme "len" príprave psa, ale preberáme komplexne manažment intervencií so psom. 

V súčasnosti sa na skúšky povahy terapeutického psa u nás pripravuje niekoľko tímov. Je veľmi zaujímavé, že sú medzi nimi ľudia, ktorí pracujú ako opatrovateľka ľudí so zdravotným postihom v Rakúsku , učiteľka v materskej škole, skúsená cvičiteľka psov a kynologička, či kynológ, ktorý je sám ZŤP , canisterapeutka, ktorá už pracuje s druhou generáciou svojich psov. 

Jeidnci, ktorých pripravujeme sú všetko mladé psy a sučky, rôznych plemien. Aj tu platí, že nie je dôležité plemeno, ale genetické predispozície, charakter a sila centrálnej nervovej súsgtavy jedinca  a najmä prístup , výchova a výcvik (niekoľko stupňový) týchto budúcich špeciálnych psov. 

Od začiatku máme s každým tímom jasno v tom, pre akú cieľovú skupinu pripravujeme psa/suku, aký typ intervencie, s akými  špecifikami sa bude tím stretávať v praxi. Máme v pláne aj to, aby sa tímy mohli zúčastniť tzv. "náčuvu a ukážkovej hodiny s klientom" , priamo so  mnou a s mojou certifikovanou sukou Fantagiro. Len tak odhalia možnosti ale aj možné mantinely, ktoré im ich pes ukáže.  Zároveň sa pes v príprave učí "vzhľadom (napodobňovaním) " od staršieho psa , ktorý už zvláda stresové situácie, nakoľko je zvyknutý, adaptovaný. 

Áno, je o nás známe, že naše skúšky povahy terapeutických psov patria k tým ťažším na Slovensku. Áno, nedávame certifikáty za posedenie niekde v rušnom prostredí. Na druhej strane , každý, ktoro prejde u nás prípravou a postaví sa pred skúšobnú komisiu (v ktorej sú canisterapeuti,  ale aj veterinárny lekárka a etologička a skúsení figuranti), majú istotu, že vedia reagovať so svojím psom a sú pripravení. Denník canisterapeuta, ktorý dostanú a ktorý je na najbližšie dva roky vizitkou ich práce, dostane iba tím, ktorý preukáže komplexnosť a schopnosť ďalej sa učiť. 

Na obrázkoch sú Sabina & Niko, Andrea & Camilka, Slávka & Fidorka, Patrik& Jullie, Janett & Agie. S týmito tímami sa vidíme na skúškach povahy psa na jar alebo na jeseň. Vekový limit je 18 mesiacov pre psa a pre praktijúceho psovoda je limit na samostatnú prácu 25 rokov, na prácu pod skúsenejším tímom vek 18 rokov. 

Tešíme sa aj na nové canis tímy, ktoré nastúpia do vzdelávania  . Doporučujeme začať prípravu už v šteňacom období :-).

 

Čítať viac

Fany a projekt "Zdravý chrbátik" v MŠ v Povine

Od januára 2019 pravidelne každý druhý pondelok v mesiaci Fany cestuje do materskej školy v Povine, kde na ňu netrpezlivo čaká 20 detí. V spolupráci s vedením obce, s vedením materskej školy a s finančnou podporou Nadácie  Dôvera tu realizujeme projekt prevencie zdravia a podpory zdravého životného štýlu u detí predškolského veku. Motiváciou k pohybu je špeciálne pripravený pes, ktorý deťom asistuje pri každej aktivite. 

Hodinové cvičenie detí je zamerané na radosť z pohybu, rozvoj koordinácie a rovnováhy, ale najmä na nácvik zostavy desiatich cvikov , ktoré vedú k správnemu držaniu tela a vývoju chrbtice. Hodinu máme rozdelenú na  časti s intenzívnejšími aktivitami ( rozcvička s Fany, písmenková abeceda, joga - doga) , ktoré striedame s cvikmi pod vedením fyzioterapeutky za asistencie našej Fany, ktorá veľmi rada medzi deťmi spontánne pobehuje, oblizuje, ľahne, priľahne :-). Za odmenu, že sa deti  sústredia a správne , pomaly a precízne cvičia zostavu vypracovanú špeciálne pre deti ich veku,  majú na záver pachové hry s Fany,  hokejbal s Fany, hádzanie a schovávanie loptičky a podobne. 

Deti sa úprimne tešia , prvá hodina bola veľmi energická a ťažko bolo upriamiť pozornosť detí na niečo iné ako na Fany, ale už druhé cvičenie ukázalo, že deti prijali Fany za svoju, dokážu vnímať aj fyzioterapeutku a veľmi pekne spolupracujú. Ak všetko dobre pôjde, v máji budeme mať nacvičenú ukážkovú hodinu pre všetky maminy, tatinov, dedkov, babky  :-). 

Pred nami je veľa práce, ale na každý pondelok sa s Fany veľmi tešíme !  

foto : © MŠ Povina

Čítať viac

Cvičenia s detskou fyzioterapeutkou v canis centre PHYSIO CANIS ŽILINA od marca 2019

Od marca 2019 prinášame v našom centre  veľmi žiadané cvičenia liečebnej rehabilitácie detí s DMO a s poruchami pohybového ústrojenstva v spojení s canisterapiou. Sme veľmi radi, že súčasťou našich tímov sa stáva skúsená certifikovaná fyzioterapeutka Zuzka Tomášov Dvorská, ktorá má viac ako štvorročné skúsenosti s TheraSuit metódou a so synergickou reflexnou terapiou. Skúsenosti získala počas svojej praxe detskej fyzioterapeutky v centre Svetielko Trenčín. 

V Žiline sa otvárajú možnosti pre rodiny s deťmi s poruchami pohybového aparátu a DMO na cvičenie, ktoré budú obsahovať viaceré koncepty a budú individuálne stavané na každého jedného detského klienta. Rodičia absolvujú konzultáciu s fyzioterapeutkou Zuzkou a canisterapeutkou Ľubicou a bude im ponúknutý koncept individuálneho rozvoja dieťaťa (IVP). Rodičia budú môcť využiť :

 - individuálne cvičenie liečebnej rehabilitácie pod vedením fyzio Zuzky s asistenciou špeciálnych psov pod vedením canisterapeutov (koncept integrovanej canisterapie, polohovania, lízania ...)

 - individuálne cvičenie pod vedením fyzio Zuzky s asistenciou špeciálnych psov pod vedením canisterapeutov v edukácii (prepojenie senzomotorických, kognitívnych a fyzických cvičení)

 - individuálne cvičenie v rehabilitačnej klietke v závesných systémoch pod vedením fyzio Zuzky s akcentom správneho nácviku pohybových vzorcov s aktívnym využívaním všetkých svalových skupín vyvážením svalov, ktoré používa i tých, ktoré nepoužíva, resp. používa nesprávne.

 Novú službu fyzioterapie založenej na spojení canisterapie a fyzioterapie spúšťame 1.3.3029. Fzyioterapeutka Zuzka bude k dispozícii každý piatok a rodičia sa môžu objednať na terapie telefonicky na 0905 504 000, alebo pomocou emailu na batoryova@kompleksa.sk, či priamo v rezervačnom systéme na webe. 

Neváhajte a kontaktujte nás, budeme radi ak prídite konzultovať nami ponúkané možnosti. 

Kto je fyzioterapeutka Zuzka Tomášov Dvorská

V roku 2014 ukončila bakalárske štúdium v odbore Fyzioterapia na Prešovskej univerzite v Prešove a následne sa zamestnala v Centre Svetielko, kde pracovala s deťmi s viacnásobným postihnutím prevažne metódou TheraSuit. V roku 2014 absolvovala kurzy TheraSuit Metod a následne aj kurz Advanced TheraSuit Metod. V roku 2017 popri zamestnaní ukončila externé magisterské štúdium v odbore Fyzioterapia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Následne absolvovala kurzy Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie podľa Koláře, koncept založený na vývojovej kineziológii (Pediatrický DNS kurz), DNS kurz v úrovni A, kurz Kineziotapingu, základný kurz Synergickej reflexnej terapie a zúčasnila sa na seminári pod vedením Evy Kiedroňovej s názvom: „Psychomotorický vývoj dítěte a jeho stimulace.“ Momentálne je mamou 1,5 ročného chlapčeka a teší sa z nových príležitostí a nových skúseností, ktoré sa ponúkajú v PHYSIO CANIS pri aplikácii integrovanej canisterapie.

 

foto : s povolením Mgr. Zuzany Tomáš Dvorskej, foto : zdroj K-7

Čítať viac

2% zo zaplatenej dani z príjmu za rok 2018

Milí priatelia, partneri,

aj tento rok je naše občianske združenie PHYSIO CANIS, o.z. zo Žiliny zapísané v zozname prijímateľov 2% zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2018. Venujeme sa profesionálne všetkým typom intervencií s asistenciou psov so špeciálnou prípravou, inak aj canisterapiám. V roku 2019 pripravujeme rad noviniek v našich terapiách so špeciálnymi psami, ktoré prispejú k vyššej kvalite služieb pre zdravotne znevýhodné deti. Tým sa prednostne venujeme. Dve percentá pre nás znamenajú možnosť nákupu nového zariadenia pre fyzioterapeutku ako i financovanie prevádzkových nákladov na ambulanciu, či vylepšenie výcvikového centra pre šteniatka určené do rodín s ťažko zdravotne znevýhodnenými detičkami . O našich aktivitách pravidelne informujeme na sociálnej sieti a tejto web stránke.

Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2018 si môžu Vyhlásenie vyžiadať na našej emailovej adrese batoryova@kompleksa.sk, alebo stiahnuť zo stránky http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/. Ide o editovateľnú verziu. Údaje o nás sú :

Názov : PHYSIO CANIS, o.z.
Sídlo :    Limbová 19/3058, 01007 Žilina
IČO :      42159709

ĎAKUJEME !

 

 

Čítať viac

Camp mladých psovodov 2019 v Terchovej

Camp mladých psovodov 2019 v Terchovej

Od 4.-6.1.2019 organizujeme odborné podujatie pre kynologickú mládež v campe Nižné Kamence. Prihlásených máme vybraných 14 mladých psovodov (dievčatá aj chlapcov), ktorí budú pracovať s 12 psami vo výcviku záchranárkej kynológie, poslušnosti, noseworku a nácviku krízových situácií pri záchrane života.

Nový rok začíname naozaj "zostra". Chceme posunúť tieto nadané deti a ich psov, z ktorých až päť je v príprave na terapeutického psa ( s rôznym zameraním - asistenčný Maiki, canisterapeut Egon, Bela, Zara, Hugo záchranár a pachovkár CocoBella, Pluto - už roky vo výkone ako terapeut).

Väčšina detí je s nami v kontakte už niekoľko rokov a myslím, že z nich rastú dobrí ľudia, ochotní sa učiť nezištne pomáhať. :-)

Tešíme sa a veríme, že sa spolu niečo nové naučíme, zabavíme sa a opäť sa lepšie spoznáme :-)

Vaši inštruktori !

Čítať viac

Od 1.1.2019 ukončujeme služby verejnej dennej škôlky pre psy a služby ubytovania psov na kynologickom cvičisku K-7 Stanica Záriečie v Žiline. Dôvodom je špecializácia strediska na odbornú prípravu šteniat do rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmi.

Ostávaju v ponuke individuálne tréningy psov a ľudí, ktorí sa pripravujú na testovanie povahy terapeutickeého špeciálneho psa a kaučingy. V prípade otázok využite náš telefonický kontakt 0905 504 000. Ďakujeme za pochopenie !

Čítať viac

Canisterapie re deti so zdravotným znevýhodnením s podporou od Žilinského samosprávneho kraja

V mesiaci október a november sme realizovali v našej ambulancii canisterapie pre deti so zdravotným znevýhodnením individuálnou formou spojené s konzultáciami pre rodičov s cieľom zvýšiť povedomie o týchto intervenciách, zlepšiť dostupnosť týchto terapií a pomôcť rodinám s deťmi s telesným zmyslovým alebo mentálnym postihnutím s projektovým financovaním týchto terapií. Deti absolvovali intervencie s asistenciou v polohovaní, ale aj v edukácii a aktivizácii. Veľa dopytov rodičov sa týkalo aj možnosti získania "pripraveného terapeutického psa" priamo do domácností. Sme radi, že za finančnú dotáciu vo výške 1100 eur sme mohli zakúpiť nové pomôcky, ktoré budeme dlhodobo využívať najmä pri kombinovane postihnutých detičkách . Ide o pomôcky na rozvoj motoriky a zrakovej stimulácie.

Tento projekt bol podporený z finančných zdrojov Žilinského samosprávneho kraja. Ďakujeme !

Physio Canis ,2018

Čítať viac

Canisterapia v Centre včasnej intervencie v Banskej Bystrici

Niekoľko mesiacov v roku 2018 sme pravidelne navštevovali Komunitné centrum Fončorda v Banskej Bystrici, kde sme sa stretávali s Tímom včasnej intervencie BB a s rodinami, ktoré majú detičky so zdravotným znevýhodnením v ich starostlivosti. Poskytovali sme deťom individuálne canisterapie zamerané na edukáciu, ale najmä fyzioterapiu s integrovaným cvičením a polohovaním .

Čítať viac

Čítanie s Fany

S vlastnou knihou "Pes Timo a doktor Hafbolíto" a s Fany na vôdzke, vstúpili sme dnes do školy na Clementisovej ulici v Kysuckom Novom Meste. Rozbiehame projekt zážitkového, veselého,  ale aj poučného čítania o psoch so psom. Dnes mali tretiaci  a po nich skupina detí s IVP netradičnú hodinu čítania o "Čiernych potvorách".  Tridsaťpäť detí veselo privítalo Fany, ktorá dnes viac počúvala ako ukazovala svoje psie kusy. Ale aj tak bolo veselo a deti vyzerali veľmi spokojné. 

Vyskúšali sme, s pani učiteľkou a s pani špeciálnou pedagogičkou, model učenia čítania , ktorý je založený ma koncepte evokácie (pred čítaním ) - uvedomenia (počas čítania )  - reflexie (po čítaní).  Okrem  knihy a špeciálneho psa sme na hodine využili aj interaktívnu tabuľu. Prepojili sme tak všetky zmysly detí (zrak, sluch a aj hmat, nakoľko Fany bola v neustálom kontakte s deťmi).

 

Čítať viac

Intervencie s asistenciou psov pri terapii v Psychiatrickej liečebni v Sučanoch

V roku 2018 sme realizovali dva ucelené bloky skupinových intervencií s asistenciou psov so špeciálnym výcvikom pre pacientov Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Celý projekt bol pripravený v spolupráci s ošetrujúcim lekárom a liečebnou pedagogičkou, ktorá bola aj garantom projektu. Venovali sme sa 2x mesačne zmiešanej skupine pacientov, ktorí sú dlhodobo hospitalizovaní a ktorí privítali nový druh terapie. To, že sme mohli realizovať canisterapiu v zdravotníckom zariadení , bola aj pre nás nová skúsenosť. Výkon intervencií bol založený na pachových prácach, kedy samotní pacienti cvičili psov na vyhľadávanie škorice, tabaku, alebo na detekciu ukrytých osobných predmetov. Tiež sme sa zamerali na kvízy a kognitívne hry, ktoré boli smerované na rozšírenie vedomostí a aktívne zapojenie ľudí do diskusie. Skupiny na začiatku pracovali v intervale 30 minút, neskôr sme , vďaka záujmu pacientov , predĺžili dobu interakcií až na 60 minút. Každý pacient prichádzal na terapiu dobrovoľne. Po prvom bloku canisterapií sme v letných mesiacoch intervencie prerušili kvôli dovolenkovému obdobiu a teplu. V septembri sme obnovili svoje pôsobenie v liečebni, pričom skupiny boli mierne obmenené.

Veľmi nás potešil opätovný záujem pacientov, ktorí sa všetci vrátili do skupiny. Vďaka podpore Nadácie VUB od septembra do novebra sme mohli viackrát do mesiaca navštíviť naše skupiny. Z každej intervencie viedla pani liečebná pedagogička alebo prítomná psychologička záznam kvalitatívneho dotazníka každého pacienta, Zaujímal nás pohľad na vývoj emócií človeka, na komunikáciu, na zapojenie sa do aktivít a asertivitu. Bolo veľmi pekne vidieť ako narastá vzájomná dôvera v kolektíve, ako sa pacienti zaujímali čo nové sa udialo počas dní kedy sme tam neboli, ako dopadla Whisper na výstavách, ako a čo sme trénovali, kde sme so psami boli, aké nové šteniatka máme na výcviku. Pridali sme aj cviky osobnej asistencie, ktoré naše psy zvládajú  a tak ich pacienti cvičili na prinášanie predmetov do ruky, upratovanie vecí do krabice, pomoc pri obliejkaní a nosenie krehkých vecí ako sú slnečné okuliare, či nosenie plechoviek a fľaší. 

Náš druhý turnus intervencií sa skončil. Výsledky projektu však ukazujú, že má zmysel ,a to tak v skupine dlhodobo hospitalizovaných pacientov ako aj v skupine pacientov, ktorí sa viac menej liečia zo závislostí. Preto sme s vedením liečebne dohodnutí, že sa opäť na začiatku roku 2019 medzi našich pacientov spolu s našimi špeciálne cvičenými psami vrátime. 

Ďakujeme za dôveru od vedenia Psychiatrickej liečebne v Sučanoch !

Čítať viac

Canisterapia v CSS Slniečko Oščadnica s podporou Nadácie VÚB

Klienti z Centra sociálnych služieb Slniečko Oščadnica získali nových priateľov vďaka podpore Nadácie VÚB prostredníctvom projektu „Môj priateľ pes“ od mája do októbra 2018. Projekt je určený ťažko mentálne a telesne postihnutým klientom vo veku od 19 do 48 rokov. Väčšina z nich sa so špeciálnym psom  stretla prvýkrát v živote a ich spätná väzba bola nad očakávanie priaznivá, boli u nich preukázané pozitívne účinky canisterapie.

Prioritne bola pozornosť orientovaná na klientov, ktorí sú trvalo pripútaní na lôžko a prítomnosťou psíka sa u nich docielilo uvoľňovanie spastických a hypotonických svalov, navodenie zmeny ich stereotypného režimu na lôžkovom oddelení. Realizáciou projektu sa nám podarilo sprostredkovať klientom s ťažkým zdravotným postihnutím nové zážitky, canisterapia vniesla do zariadenia nový rozmer a nových ľudí, s ktorými sa klienti stretávajú. V rámci pôsobenia na oddeleniach, kde boli chodiaci klienti sme sa zamerali na komunikáciu, na vzájomnú interakciu klient - pes, emócie, či nové zážitky z hry so psom. Každý klient mal možnosť tráviť so špeciálnym psom indiviuálny čas 15 - 25 minút a o to viac si to klienti obľúbili.  Naučili sa pripravovať psom psie hlavolamy, spoločne riešili skladačky, puzzle. Do zariadenia pravidelne dochádzali 3 až 4 tímy , čo bolo pre klientov veľmi pestré a zaujímavé, nakoľko každý pes a tím je iný, má svoj štýl práce. 

Naše psy sa v Slniečku cítili ako doma. Mali prístup na izby, na lôžka, do spoločenských miestností, stali sa súčasťou kolektívu. Je dobré, že aj do takýchto špecializovaných zariadení , ktoré pripomínajú svojou starostlivosťou zdravotnícke zariadenia , prenikajú terapie s asistenciou zvierat. Otára sa tak nový rozmer rehabilitácie klienta. 

Každý klient mal počas intervencií založenú kartu s hodnotiacim dotazníkom, ktorý spracovávala odborne spôsobilá osoba zo Slniečka (väčšinou fyzioterapeutka Andrea alebo pani liečebná pedagogička). Hodnotiace dotazníky ukazujú vývoj vzťahu klient - pes a účinky canisterapie tak ako ich vníma odborný personál. V budúcnosti chceme výsledky projektu prezentovať aj na odbornom seminári pracovníkov sociálnych služieb. 

V návštevách Slniečka budeme pokračovať aj po skončení projektu s podporou nadácie. Nie s takou intenzitou, ale určite rovnako radi. Tak opäť dovidenia , priatelia, v januári !  

Čítať viac

Pes Timo a doktor Hafbolíto

Popri našej práci sme si našli čas aj na napísanie a vydanie prvej knižky, ktorá je tak trošku o nás, našich psoch a rodinách , s ktorými spolupracujeme a s ktorými sa poznáme. 

Príbehy to nie sú vážne, aj keď niektoré udalosti sa naozaj stali. Knižka je určená predovšetkým malým deťom na počúvanie a školákom na čítanie. Budeme radi ak sa pri príbehoch zasmejete, zabudnete na starosti a predstavíte si všetky nezbednosti, ktoré Timo (a aj ostatné psy) denne vystrájajú. 

Ku knižke pripravujeme aj špeciálne vydanie pexesa, čitateľských kartičiek a hlavolamov pre psa.

Kniha je dostupná už v predpredaji na e-shope Martinus ,  https://www.martinus.sk/?uItem=302944

Knihu si môžete objednať aj u nás priamo na adrese PHYSIO CANIS, Limbová 19, 010 01 Žilina, batoryova@kompleksa.sk, alebo na telefónnom čísle 0905 504 000. Dostanete ju aj s venovaním a podpisom. Cena je 10,00 eur + poštovné. 

Kúpou tejto knižky podporíte rozvoj modernej edukačnej canisterapie a zážitkového učenia s asistenciou špeciálnych psov v materských a základných školách na Slovensku. 

O aktivitách , ktoré pripravujeme v súvislosti s knižkou (krst knižky , edukačné hračky ku knižke, besedy a čítanie knihy v školách) , vás budeme priebežne informovať. 

Tešíme sa na vás :-) 

 

 

Čítať viac

Jesenné skúšky psov terapeutov 2018

Dňa 15.9.2018 od 09:00 bude občianske združenie K-7 psovodi - záchranári SR v Žiline v spolupráci s PHYSIO CANIS, o.z.,  organizovať jesenné skúšky povahy psa terapeuta podľa Zborníka skúšobných poriadkov pre psov terapeutov (vydaným K-7 v roku 2015 a registrovaným na Ministerstve vnútra SR). Na tento termín budú na preskúšanie pozvané aj animálno - humánne tímy, ktorým končí platnosť certifikátu ydaného v roku 2016. 

Skúšok sa môžu zúčastniť psovodi / terapeuti v súlade so skúšobným poriadkom, kde sú uvedené všetky podmienky a propozície. 

Skúšky sú určené predovšetkým tímom :
a) ktoré majú realizované vzdelanie človeka (psovoda/terapeuta) a majú pripraveného psa na certifikáciu. Ide o absolventov celoživotného vzdelávania v obore canisterapeut alebo inštruktor canisterapie a absolventov študijného odboru UVLF v Košiciach "Vzťah človeka a zvieraťa a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii",
b) ktorým končí platnosť certifikátu udeleného v na jeseň v roku 2016 v K-7 a podstupujú recertifkáciu, 
c) tímom (rodičom detí so zdravotným znevýhodnením), ktorým K-7 odovzdáva psa so špeciálnym výcvikom s vekom 18 mesiacov.

Informácie o možnostiach uchádzať sa účasť na skúške mimo vyššie možností - podáme telefonicky na základe konzultácie na čísle 0907 828 987 u riaditeľa skúšok. 
Zborník skúšobných poriadkov posielame na základe písomného vyžiadania emailom (batoryova@kompleksa.sk).


Skúšky budú prebiehať v Kynologickom centre v areáli Strednej odbornej školy poľnohospodárskej na ulici Predmestskej 82, 010 01 v Žiline. Skúška prebieha v exteriéri aj v interiéri na základe losovaného poradia. 

Canisterapeuti , ktorí obhajujú certifikát psa terapeuta po dvoch rokoch platnosti , sú povinní predložiť vyplnený canisterapeutický denník a fotografie o činnosti (minimálne 4 ks) spolu s prihláškou na skúšky. Svoju prácu popíšu aj osobne počas priebehu skúšky (prínosy, pokroky, ale aj ťažkosti canis tímu). 

Skúšky povahy bude hodnotiť skúšobná komisia. Po skúške animálno - humánny tím obdrží informáciu o bodovaní po jednotlivých častiach . 

Všetky informácie získate na :
peter.batory@bs-svk.sk, batoryova@kompleksa.sk, alebo na telefónnom čísle 0905 504 000, 0907 828 987.

Na skúšky je potrebné sa prihlásiť emailom (batoryova@kompleksa.sk) a vyžiadať si prihlášku. Na základe prihlášky bude vystavená zálohová faktúra. Vzhľadom na obmedzený počet miest na skúškach budú za záväzné považované tie prihlášky, ktoré budú mať uhradený poplatok prvé v poradí. 

Zároveň upozorňujeme, že Zborník skúšobných poriadkov pre psov terapeutov K-7 je vlastníctvom OZ K-7 Psovodi - záchranári SR , nie je povolené ho voľne šíriť, kopírovať a meniť. Je registrovaný na Ministerstve vnútra SR je určený na prípravu a preskúšanie budúcich psov - terapeutov. 

Tie tímy, ktoré vyhovejú podľa Zborníka skúšobných poriadkov pre psov terapeutov K-7 obdržia ešte v ten deň certifikát vystavený na psa a psovoda (majiteľa alebo držiteľa) a Canisterapeutický denník. Vykonaná a zapísaná skúška psa terapeuta je platná v zmysle zborníka na obdobie 2 roky. 

Čítať viac

Deti a film

V rámci našej pôsobnosti na základných školách  a v materských školách, sme využili záverečné týždne na školách k tomu, aby sme priblížili deťom preventívny a bezpečnostný projekt , ktorý učí deti ako predchádzať rizikovým stretnutiam so psom a tiež ich učí pozitívnemu postoju k výchove a k výcviku psov.

Prinášame ukážky z eukačnej canisterapie (AAE) pre žiakov ZŠ v Oravskom Veselom.  Viac ako 180 detí si zažilo hodinu s videofilmom "Teta Berta a psy" a hodinu s vycvičenými psami , ktoré im ukázali všetrannosť výcviku (veď kynológia nie je len o poslušnosti) :-)

Sme radi, že sme u detí našli obrovský záujem, empatiu, veľa otázok a naozaj by sme tam mohli stráviť oveľa viac času. Film sme ani z tretiny nestihli prehrať, ale to nevadí, lebo ostal ako učebná pomôcka v škole . A v septembri sa k nemu presne tak ako v ostatných škôlkach a školách  vrátime . 

Čítať viac

Individuálne canisterapie v našom canis centre v Žiline

V našom canis centre poskytujeme všetky typy intervencií so špeciálnym psom pre deti so zdravotným znevýhodnením (AAE,AAT a ICT). Najčastejšie sa venujeme deťom s kombinovaným postihnutím vo veku od 12 mesiacov do 15 rokov. V našom tíme je fyzioterapeut a canisterapeutické tímy s certifikovanými psami a VŠ vzdelaním. Naše špeciálne psy vyberáme podľa potrieb detského klienta a podľa toho, či medzi nimi vznikne väzba pri intervencii. 

Poskytujeme odborné poradenstvo, ukážkovú terapiu pre rodičov, spracovávame individuálne plány pre detských klientov.  Počet a frekvenciu intervencií so špeciálnymi psami plánujeme spoločne s rodičmi. Doporučujeme 2 až 4 terapie mesačne. Pre dochádzajúce rodiny poskytujeme aj "balík terapií = fyzioterapia + canisterapia + stimulačná masáž", čím sa zefektívnia náklady na dopravu. Všetko s ohľadom na aktuálny stav detského klienta . 

Na obrázku je Gabko (DMO+ pridružené dg) na individuálnej integrovanej canisterapii, ktorú zvláda výborne od prvého kontaktu s našimi canis tímami. Foto 2018 so súhlasom zákonných zástupcov . 

V prípade záujmu radi poskytneme informácie. Na objednávanie môžete využiť náš objednávkový on - line systém, ktorý nájdete vpravo hore na úvodnej  stránke  našeho webu. 

Čítať viac

NTENZÍVNY KYNOLOGICKÝ WORKSHOP „JA A MÔJ PES = TÍM “

 V dňoch 22.-24.7.2018 sme zrealizovali intenzívny kynologický workshop pre humánno - animálne tímy z celého Slovenska. Okrem klasických tréningov poslušnosti psa, tréningu noseworku, brainworku, sme sa zamerali aj na psychológiu psa a skúmali sme pomocou overených testov kognitívnu, či emocionálnu inteligenciu našich psov, schopnosť čítať naše emócie našimi vlastnými psami. To všetko za účelom lepšieho poznania správania psa a uplatnenia vedeckých poznatkov pri tréningu a spolužití so psom. Pozitívny prístup ku psom sa stáva nielen moderným, ale aj nutným prístupom a bez poznatkov z etológie to veľmi nejde. Dostatok času, krásne prostredie, dobrá nálada, primerané tempo, pokoj na hoteli, kde psy boli vítaní, to všetko prispelo ku super atmosfére. 

Ďakujeme, že sme mohli spoznať nových ľudí a veríme, že sa opäť na nejakom zaujímavom workshope stretneme :-) 

Čítať viac

LETNÝ POBYTOVÝ TÁBOR K-7 HRONEC 2018

    Aj tento rok sme prežili krásne chvíle s deťmi na letnom pobytovom kynologickom tábore v Hronci 2018. Dvadsaťosem detí a dvadsaťštyri psov si užilo viac ako týždeň prírodu Nízkych Tatier, ale najmä kynologické tréningy, dogtreky, súťaže, preteky , výlet súkromným vláčikom do Lesníceho múzea aj so všetkými psami a najmä kopu teambuldingových aktivít. A aj keď nás počasie chvíľkami potrápilo, neubralo nám to na dobrej nálade. Naše deti už tradične boli veľmi samostatné a outdoorové aktivity ( oheň, topografia, prvá pomoc, transporty, improvizácia v prírode a komunikačné zručnosti) by určite prekvapili nejedného dospeláka. Čo ale nás prekvapilo viac,  bol tento rok mimoriadny záujem o prácu so psom. Deti bez problémov stopovali ráno o šiestej a ešte za tmy boli pripravené revírovať so psom v lese. Deti prejavili záujem aj o kliker, nácvik pachových prác, agility prekážky a fakt sa dokázali venovať psom od rána do večera. Nikto sa vážnejšie nezranil a ani psy sa nám vážnejšie nepohašterili. Na lúke  za hotelom si deti postavili stany a bez problémov nocovali v nich dve  noci bez dažďa. Každý deň niektorý tím navaril super voňavučký čajík s lesnými plodmi na vlastnoručne založenom ohni :-). Nechýbal Tvrďák K-7, Mišanov pohár, Mision imposible, Iorkáče a cvengáče, povestný fitball a kopa ďalších súťaží.  Unavení, ale plní zážitkov sme odchádzali domov :-) A veríme, že sa streneme na ďalších kynologických aktivitách. Veľká vďaka patrí aj sponzorom, ktorí podprili naše deti a sú uvedení aj na stránke  - Superzoo, Natures Protection, BS-SVK. 

 

Čítať viac

Canis víkend marec SEDMOKRÁSKA 2018

V dňoch 17.-18.3.2018 sa v Terchovej konal prvý zo série canis víkendov pre deti s DMO , na ktorom sa zúčastnilo 5 rodín. Deti absolvovali každý deň 120 minút intenzívnej rehabilitácie, ktorá bola vyskladaná z integrovaného cvičenia so špeciálnymi psami, z polohovania , stimulačného lízania, ale aj masáže. Pridali sme trošku edukácie, či rozvoj komunikačných zručností. Deti to s prehľadom zvládli. Sme radi , že s podporou Nadácie J&T môžeme aj tento rok poskytovať služby animálnych terapií a fyzioterapie pre deti z celého Slovenska ambulantnou aj pobytovou formou. Ak máte dieťatko s diagnózou DMO vo veku od 1 do 18 rokov a máte záujem o pravidelnú rehabilitáciu s prvkami canisterapie (AAA,AAE), kontaktujte nás a pošleme Vám radi informácie !

Čítať viac

fyzioterapia + canisterapia + stimulačná masáž

Od 1.3.2018 ponúkame detským klientom balík rehabilitačných služieb v našom canis centre  Žiline . Celková rehabilitácia trvá 2 hodiny a je koncipovaná z nasledovných terapií :

    fyzioterapia + canisterapia polohovaním a edukáciou (2 špeciálne psy) + stimulačná masáž                                         Cena pre detských klientov s DMO je 50,00 €/balík služieb. V prípade záujmu nás kontaktujte a radi Vám zodpovieme Vaše otázky

Čítať viac

EDU-SEDMOKRÁSKA 2018 TERCHOVÁ

Dovoľte, aby sme Vás oslovili s ponukou víkendových rehabilitačných pobytov založených na edukačnej a motivačnej canisterapii, ktoré sú určené  pre deti predškolského a mladšieho školského veku s diagnózou detská mozgová obrna. Projekt je podporovaný Nadáciou J&T. Víkendové pobyty  s intervenciou špeciálnych psov a v prepojení s pedagogikou, pohybovými hrami a posiľňovaním samostatnosti integrovaného dieťaťa s DMO  organizujeme už od roku 2014. Mnohé rodiny nás a naše špeciálne psy poznajú, ale radi privítame aj nových školákov s DMO , ktorí navštevujú bežnú ZŠ alebo A variant ŠZŠ, alebo sú u nás v dlhodobej terapeutickej opatere na AAE.  Vítaní sú zdraví súrodenci, ktorí absolvujú kompletný program. 

Čítať viac

SEDMOKRÁSKA 2018 TERCHOVÁ - VÍKENDOVÉ POBYTY INTERGOVANEJ CANISTERAPIE

Ponúkame vám víkendové rehabilitačné pobyty založené na integrovanej canisterapii, ktoré sú určené  pre deti s diagnózou detská mozgová obrna. Projekt je podporovaný Nadáciou J&T. Víkendové pobyty  s intervenciou špeciálnych psov a v prepojení s fyzioterapiou organizujeme už od roku 2014. Mnohé rodiny nás a naše špeciálne psy poznajú, ale radi privítame aj nových detských klientov s DMO  vo veku od 6 mesiacov do 15 rokov .

Čítať viac

Ambulantná canisterapia v centre Neurino,sro Šamorín - každý mesiac

Každý mesiac podľa dohody s fyzioterapeutmi Neurino poskytujeme pre 5 detských klientov ambulantnú integrovanú canisterapiu v Šamoríne. Ide o jedinečný koncept , ktorý je určený najmä pre pobytových klientov a tiež detských klientov bratislavského regiónu. Minimálne 2 až 3 canis tímy sú pripravené poskytnúť cvičenie, polohovanie, edukáciu či lízanie  pod vedením fyzioterapeuta. V prípade záujmu sa o tejto možnosti informujte na našich stránkach , alebo priamo v centre Neurino, sro v Šamoríne.  Ďakujeme za dôveru rodičom !  foto K-7 so súhlasom zákonných zástupcov 

Čítať viac

REZERVAČNÝ SYSTÉM SPUSTENÝ

Rezervačný systém na ambulantnú canisterapiu v Canis centre K-7 na Dolných Rudinách 1 je aktívny a spustený. Rodičia si veľmi jednoducho cez mobil alebo počítač môžu rezervovať terapiu so špeciálnym psom alebo stimulačnú masáž na daný deň. Následne im príde notifikačná sms. Veľmi sa tešíme, že môžeme prinášať takýto online nástroj a zlepšujeme naše zákaznícke služby. Ak by ste mali otázky, kľudne nás kontaktujte ! Radi vám pomôžeme . Vaši terapeuti 

Čítať viac

DOGTREKKING "Po stopách Jánošíka 2018"

Dňa 18.5. - 19.5.2018  organizujeme pre našich malých psovodov - záchranárov K-7 jedinečné podujatie dogtrekking "Po stopách Jánošíka 2018". Podujatie je organizované pod záštitou klubu Husky Slovakia a vedie po cyklotrasách v Terchovej. 

Čítať viac

Workshop polohovania a integrovanej canisterapie Žilina 2018

Dňa 3.2.2018 sme zorganzovali v Žiline Workshop o polohovaní (AAT) a integrovanej canisterapii . Bol určený aktívnym canis tímom z celého Slovenska. Okrem teórie sme sa venovali najmä nácviku polôh,  práci s fyzio pomôckami a tiež možnostiam relaxu psov po práci. Súčasťou workshopu bol aj zborník a certifikát pre ziúčastnené canis tímy. Veríme, že nadobudnuté poznatky tímy zužitkujú v praxi. Tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu na pôde Centra vzdelávania kynológie pri SOŠ PaSnV v Žiline. 

 

Čítať viac

Jesenné skúšky psa terapeuta 2017

Dňa 21.10. 2017 sa v areáli Centra odborného vzdelávania kynológie v Žiline, na pôde SOŠ PaSnV , konali jesenné skúšky psa terapeuta. Tentokrát bol mimoriadny záujem a sme veľmi radi, že prišli canis tímy z celého Slovenska. Prišli tímy, ktoré už pracujú a skúšky podľa iných poriadkov už mali za sebou. O to viac nás teší ich spätná väzba a hodnotenie, že skúšky boli síce náročné, ale reálne, situácie boli zo života canis tímu a počas celej skúšky bol pes vystavený a konfrontovaný s rôznymi stresormi.

Čítať viac

Canisterapia pre deti v Detskom domove Harmónia Modra

Od augusta 2017 pravidelne navštevujeme 30 detí v "domčekoch" detského domova Harmónia Modra. V Modre, v Modre - Kráľovej a v Pezinku sa naše tímy stretávajú v skupinovej canisterapii s deťmi vo veku od 3 do 18 rokov. Máme za sebou veľmi zaujímavé stretnutia plné emócií, dotykov, smiechu . Deti okrem canisterapií pracujú aj na výtvarných animáciách , ktoré chceme umiestniť do knižky o bielom Timovi a doktorovi Hafbolítovi.

Čítať viac

Novinka v edukačnej canisterapii na rok 2017

Dovoľujeme si Vám ponúknuť zážitkové vzdelávanie (edukačnú canisterapiu) so špeciálne cvičeným psom canis centra K-7 pre žiakov prvého stupňa ZŠ a pre starších škôlkárov. Projekt s názvom „Teta Berta a psy“ je preventívny a vysoko aktuálny. Vtipným spôsobom znázorňuje každodenné situácie, ktoré zažívame s nevycvičenými psami v meste. Zároveň tú istú situáciu znázorňuje tak ako by mala správne vyzerať.

Čítať viac

 

 

Sledujte nás

Kontaktujte nás

 
Odoslať