Cenník služieb platný od 1.10.2020

  REHABILITÁCIE DIEŤAŤA  

1

Fyzioterapia (DNS, Spider, Pulley systém, neurogenéza, manuálne techniky), 60 minút

30,00 €/hod.

2 Masáž celotelová, 45 minút 20,00 €/45 min.

3

Kraniosakrálna terapia, 60 minút

30,00 €/hod.

4

Oxygenoterapia, 30 minút (kanyla v cene) 

5,00 €/30 min.

5 Termoterapia lávovými kameňmi alebo rašelinovými vankúšikmi, 30 minút 10,00 €/30 min.
6 Kineziotaping, 1 ošetrenie 10,00 €/ošetrenie
7 Intervencia s asistenciou psa - canisterapia pri fyzipoterapii, 60 minút (AAT) 10,00 €/hod.
8 Intervencia s asistenciou psa - samostatná canisterapia , 60 minút (AAa,AAE,AAT) 30,00 €/hod.
9 Dezinfekcia (žiarenie ozónom, nanopara, dezinfekcia ) 5,00 €/deň a klient

10

Vyhotovenie záverečnej správy fyzioterapeuta z intenzívneho pobytu

  10,00  €/pobyt

                          
  OSTATNÉ SLUŽBY   Cenník prípravy humánno - animálneho tímu   
11 Individuálny kaučing tímu (psovod /pes) v rámci prípravy na canisterapeutické škúšky povahy psa terapeuta (individuálne tréningy so psom)  25,00 €/hod.
12 Poplatok za účasť humánno - animálneho tímu na preverení povahy psa terapeuta (skúšky spôsobilosti psa)  100,00 €/tím
11 Dezinfekcia priestoru po kaučingu (dezinfekcia, žiarenie ozónom, čistenie parou) 5,00 €/tréning
12 Doprava (mimo Žilinu), osobné auto prispôsobené na prevoz zvierat 0,30 €/km

Cenník služieb je platný od 1.10.2020. Služby je možné fakturovať na základe preddavkových faktúr alebo po dodaní služby na daňový doklad. Dodávateľ nie je platcom DPH. Lehota splatnosti 7 dní.

Prevádzkovateľ PHYSIO CANIS, o.z.. Limbová 3058/19, 01007 Žilina , prevádzka Dolné Rudiny 1/B, 1.poschodie, Žilina 01001, vedúci prevádzky : Ing. Peter Bátory. Prevádzkovateľ so vyhradzuje právo na zmenu jednotkových cien aj počas kalendárneho roku. 

Prevádzkové hodiny : 

pondelok- piatok     8:00 - 17:00                                                                                                                          sobota - nedeľa       zatvorené 

 

Sledujte nás

Kontaktujte nás

 
Odoslať