Cenník služieb platný od 1.1.2022

  AMBULATNÉ TERAPIE   pravidelná podpora zameraná na zlepšovanie kompetencií dieťaťa s ŤZP a na ich psychomotorický rozvoj   

1

Fyzioterapia (LTV - liečebný telocvik, DNS, Spider, Pulley), 60 min., 1 fyzioterapeutka

30,00 €/hod.

2 Fyzioterapia v obleku TheraTogs (min. rozsah 2 hod. ), 2 fyzioterapeutky  50,00 €/hod.
3 Fyzioterapia v obleku SpiderSuit (min. rozsah 2 hod.), 2 fyzioterapeutky   min. 50,00 €/hod.
4 Masáž celotelová, 45 min. 20,00 €/45 min.

5

Kraniosakrálna terapia, 60 min.  - dočasne pozastavené !

30,00 €/hod.

6

Oxygenoterapia, 30 min.

5,00 €/30 min.

7 Termoterapia rašelinovými nosičmi,  30 min. 10,00 €/30 min.
6 Kineziotaping , jedna časť tela 10,00 €/ošetrenie
7 Intervencia s asistenciou psa vo fyzioterapii, 60 minút (AAT) - súčasť fyzioterapie (pol. 1,2,3) 10,00 €/hod.
8 Intervencia s asistenciou psa v edukácii a v aktivizácii  , 60 minút (AAA, AAE) 30,00 €/hod.
9 LTV + cvičenie na prístroji MotrenDuo 3, 60 minút  25,00 €/hod.
10 Snoezelen  - multisenzorická stimulácia, 30 minút 20,00  €/30 min.
11 Špeciálno-pedagogické terapie, 45 minút + spätná väzba rodičom  30,00 €/hod.
12 Dezinfekcia (žiarenie ozónom, nanopara, dezinfekcia ) 5,00 €/deň 

 

 

 

  INTENZÍVNE  TERAPIE  / POBYTY - individuálne zostavený koncept podľa aktuálnych potrieb dieťaťa, diagnózy, anamnézy , v nadväznosti na jeho komplexný rehabiitačný plán . Odporúčaná dĺžka minimálne 1 týždeň. Varianty s 1 alebo 2 fyzioterapeutkami  
12 PROGRAM PES / PAS /EDU určený pre deti s PAS, 2 hod./deň , 2 terapeuti, 2 špeciálne psy, skladba terapií po dohode s rodičom  od 90,00 €/deň 
13 INTENSIV TheraTogs  MINI + canis , 5 dní, 2 hod./deň, 2 fyzioterapeutky, canisterapeut, doporučené pre deti do 4 rokov, skladba terapií dohodou s rodičom  od 650,00 €/týždeň 
14 INTENSIV TheraTogs MAX + canis, 5 dní, 3 hod./deň, 1 fyzioterapeutka, canisterapeut, doporučené pre deti od 4 rokov, skladba terapií dohodou s rodičom  od 600,00 €/týždeň 
15 INTENSIV TheraTogs MAX + canis , 5 dní, 3 hod./deň, 2 fyzioterapeutky, canisterapeut, doporučené pre deti od 4 rokov, skladba terapií dohodou s rodičom  od 800,00 €/týždeň 
16 INTENSIV SpiderSuit © MAX + canis, 5 dní, 3 hod./deň, 1 fyzioterapeutka, canisterapeut, doporučené pre deti od 3 rokov, skladba terapií dohodou s rodičom  od 600,00 €/týždeň 
17 INTENSIV SpiderSuit © MAX + canis, 5 dní, 3 hod./deň, 2 fyzioterapeutky, canisterapeut, doporučené pre deti od 3 rokov, skladba terapií dohodou s rodičom  od  800,00 €/týždeň 
  V základnom variante intenzívnych typoch blokových terapií / pobytov je obsiahnutá : vstupná stimulačná masáž, oxygenoterapia, termoterapia, DNS-dynamická neuromusculárna stabilizácia, intervencia s asistenciou psov vo fyzioterapii, hlavná cvičebná jednotka LTV s oblekom alebo bez obleku, motren, snoezelen, tréning  praxie jemnej motoriky a porozumenia s prepojením na intervenciu s asistenciou psa v edukácii dieťaťa, kineziotaping, a iné.   
 

Cenník služieb obsahuje jednotlivé položky ambulantnej starostlivosti v oblasti fyzioterapie detí a mládeže a intervencií s asistenciou psov s platnosťou od 1.1.2022.

 

Cenník obsahuje aj základné  položky intenzívnych pobytov v rozsahu jedného alebo dvoch týždňov, ktorý rozlišuje vek dieťaťa, druh hlavnej terapie a počet prítomných fyzioterapeutiek. Detailný popis obsahu intenzvívnych pobytov  zasielame na vyžiadanie. Cenník pobytu sa vždy upravuje individuálne po konzultácii so zákonným zástupcom dieťaťa.  Cenník platí pre cenové ponuky vystavené po 1.1.2022. 

 

Ceny sú uvádzané vrátane DPH, nakoľko nie sme platcami DPH. 

 

 

 

 

Sledujte nás

Kontaktujte nás

 
Odoslať