Kontakt

Adresa sídla :

PHYSIO CANIS, o.z.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

zapísaný dodatok Stanov na MV SR číslo spisu VVS/1-900/90-34396-2

 

Adresa prevádzky terapeutického centra :

Dolné Rudiny 1/B, 01001 Žilina

budova DOMINO, blok B, 1. poschodie prístupné výťahom

parkovanie zdarma pred budovou

 

Prevádzkové hodiny centra :

pondelok – piatok    8:00 – 17:00

sobota – nedeľa        zatvorené

Zodpovedný vedúci :  Ing. Peter Bátory

 

Kontakty :

Konzultácie a rezervácie : Ing. et Bc. Ľubica Bátoryová, 905 504 000, batoryova@kompleksa.sk

Riaditeľ :         Ing. Peter Bátory, 907 828 987, peter.batory@bs-svk.sk

 

 

Fakturačné údaje :

PHYSIO CANIS, o.z.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

IČO : 421 597 09

DIČ : 2022961028

Banka : TATRA Banka, Bratislava, pobočka Žilina

IBAN : SK 1311 0000 0000 2945027164

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava , pobočka Žilina

IBAN : SK31 0900 0000 0051 5010 7551

 

Sledujte nás

Kontaktujte nás

 
Odoslať