Kontakt

PHYSIO CANIS, o.z
Limbová 3058/19 , 010 07  Žilina
zapísaný dodatok Stanov na MV SR číslo spisu VVS/1-900/90-34396-2

mobil: +421 907 828 987, +421 905 504 000
IČO: 421 597 09, DIČ: 2022961028

Banka: TATRA Banka, Bratislava, pobočka Žilina
IBAN: SK 1311 0000 0000 2945027164

 

Sledujte nás

Kontaktujte nás

 
Odoslať