O nás
Kto sme

Kto sme

Terapeutické centrum PHYSIO CANIS v Žiline je :

 • denným ambulantným centrom pre deti a mládež s neurologickými ochoreniami pohybového aparátu, s genetickými a metabolickými ochoreniami , vyžadujúcimi intenzívnu rehabilitáciu - fyzioterapiu
 • denným centrom pre deti s poruchami autistického spektra (PAS) a inými pervazívnymi vývinovými poruchami
 • pôsobíme v Žiline, na Dolných Rudinách 1. Od leta 2023 sa budeme sťahovať do nových priestorov unikátneho Animo - terapeutického centra v Kotrčinej Lúčke (10 km od Žiliny). 

 

Physio Canis Žilina pre deti a mládež ponúka nasledovné intervencie :

 • fyzioterapiu konceptu SpiderSuit©, SpiderDynamic©, Pulley systém v zariadeí Ugul©
 • fyzioteraúiu konceptu TheraTogs©
 • fyzioterapiu konceptu Bobath© (od 1.3.2023)
 • intervencie s asistenciou psov vo fyzioteapii (canisterapia AAT) pre deti s neurologickými ochoreniami
 • intervencie s asistenciou psov v edukácii a v aktivizácii (canisterapia AAA,AAE) pre deti s poruchami autistického spektra 
 • koncept senzorickej integrácie v prepojení na polohovanie so psom  - animálnu snoezelen
 • špeciálno-pedagogické intervencie VOKS
 • individuálne cvičenia liečebného telocviku dieťaťa 
 • podporné terapie - masáže, oxygenoterapia, termoterapia, kineziotaping

 

Physio Canis je špecialistom na poskytovanie intervencií s asistenciou psov a to vo všetkých formách (AAA,AAE,AAT) od roku 2011. Je tréningovým centrom humánno - animálnych tímov, ktoré sa pripravujú vo svojej praxi využiť potenciál terapeutického zvieraťa (najčastejšie psa) a zvýšiť prodanú hodnotu svojej pomáhajúcej profesii (psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník, psychiater, onkológ, liečebný pedagóg , atď).

Physio Canis je jediné terapeutické centrum na Slovensku, kde sú prítomné špeciálne psy počas rehabilitácie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením , počas cvičenia. Pracujeme len individuálnou formou. Ide o terapiu so psom, keďže humánno - animálny tám a rodič sa vzájomne dlhodobo poznajú, majú stanovené ciele rehabilitácie, s dieťaťom pracuje multidisciplinárny tím (fyzioterapeut, masér, canisterapeut, pedagóg). Sme jediné centrum aplikovaného výskumu vplyvu zvierat na fyziologické prejavy dieťaťa s ŤZP. Poznatky a merania zaznamenávame v  spolupráci s UVLF v Košiciach.

Physio Canis je regionálne zamerané terapeutické centrum. Viaxc ako 70% detských klietov ,vo veku od 1 do 15 rokov, je zo Žiliny a okolia, z Martina, z Kysúc, Oravy, z oblasti Bytče a Púchova. Vzhľadom na našu špecilizáciu a vysokú kvalitu intervencií s asistenciou psov , nás však navštevujú detskí klienti s rodičmi až z miest ako Banská Bystrica, Brezno, Prešov, Senica, Bratislava. 

Physio Canis poskytuje intervencie pre deti ambulantnou formou (po dohode s rodičom 1x za týždeň, za 14 dní), alebo intenzívnou pobytovou formou (10 - 21 dní niekoľko hodinová rehabilitácia). Ubytovanie priamo neposkytujeme , ale vieme nakontaktovať na adresy, s ktorými boli iné rodiny spokojné. 

Physio Canis je najmä zdatný odborne vysoko spôsobilý multidisciplinárny tím. Základom sú fyzioterapeutky so špecializáciou na detskú rehabilitáciu vo viacerých konceptoch, tím doplňujú canisterapeuti so svojimi zvieracími partnermi ( najčastejšie špeciálnymi psami), špeciálny pedagóg, masérka. Externe v Physio Canis pôsobia humánno - animálne tímy v Kremnici , v Banskej Bystrici, Trenčíne. 

Čítať viac

 

 

Sledujte nás

Kontaktujte nás

 
Odoslať