O nás
Kto sme

Kto sme

PHYSIO CANIS, o.z. je občianske združenie zo Žiliny, ktoré vzniklo v roku 2009 a vo svojich radoch združuje odborných animoterapeutov, ale aj fyzioterapeutov, špeciálnych pedagógov, arteterapeutov a dobrovoľníkov na pomocné pomáhajúce činnosti. PHYSIO CANIS svojimi aktivitami pôsobí najmä na deti s telesným, mentálnym a zmyslovým postihnutím.

Pomocou canisterapie (terapia so špeciálne pripravenými psami typu AAA, AAE, AAT, I-CT, AACR) a iných druhov animálnych terapií (hipoterapia, orniterapia a pod.) sa snažíme o zlepšenie zdravotného stavu a celkový psychomotorický rozvoj dieťaťa so zdravotným postihnutím.

V predškolských a školských zariadeniach na Slovensku poskytujeme s našimi špeciálnymi psami moderné zážitkové vzdelávanie (AAE) s akcentom na vytváranie pozitívnej väzby dieťaťa k prírode, k človeku , k zvieratám. Sme aktívni v preventívnych výchovných programoch, ktoré učia deti a mládež správnemu postoju k neznámym a nebezpečným psom.

Canisterapeuti PHYSIO CANIS pôsobia návštevnou formou v domovoch sociálnych služieb (Žilina, Liptovský Hrádok, Ružomberok, Košice), v centrách sociálnych služieb (Čadca-Horelica), v ambulanciách fyzioterapeutov (Žilina, Šamorín, Košice), v internátnych špeciálnych školách (Liptovský Ján), v diagnostických centrách (Žilina), v detských domovoch (Rimavská Sobota, Modra, Pezinok) a podobne.

PHYSIO CANIS, o.z. prevádzkuje aj vlastné canis centrum v Žiline, kde poskytuje individuálne terapie so špeciálnymi psami pre deti ťažko kombinovane postihnuté (terapie liečebné a edukačné).

Poskytujeme vzdelávanie aktívnym canis tímom na Slovensku formou workshopov. Sme výcvikovým centrom odbornej praxe pre študentov UVLF v Košiciach (odbor Vzťah človeka a zvierat a jeho využitie ) ako i pre žiakov SOŠ PaSnV zo Žiliny. Sme organizáciou, ktorá dvakrát ročne testuje vhodnosť povahy psov terapeutov podľa vlastného skúšobného poriadku.

←  Späť na prehľad článkov

 

 

Sledujte nás

Kontaktujte nás

 
Odoslať