O nás
Kto sme

Kto sme

PHYSIO CANIS, o.z. je občianske združenie v Žiline, ktoré vzniklo v roku 2009 a vo svojich radoch združuje odborných animoterapeutov, fyzioterapeutov, masérku a dobrovoľníkov na pomocné pomáhajúce činnosti. PHYSIO CANIS svojimi aktivitami pôsobí najmä na deti a mladých dospelých s telesným, mentálnym a zmyslovým postihnutím.

Pomocou canisterapie (terapia so špeciálne pripravenými psami typu AAA, AAE, AAT, I-CT, AACR) a komplexnej fyzioterapie (DNS, Spider, Pulley systém, neurogenéza, manuálne techniky) sa snažíme o zlepšenie zdravotného stavu a celkový psychomotorický rozvoj dieťaťa a mladého dospelého so zdravotným postihnutím.

Od mája 2020 sme sa aj my prispôsobili situácii s COVID-19. V septembri sme otvorili bezpečné, veľké a bezbariérové terapeutické centrum, ktoré poskytuje komplexné sociálne a terapeutické zázemie pre klientov aj odborný personál. Oddelené priestory fyzioterapie a canisterapie, sociálne zázemie, prístup výťahmi, kuchynka. V budúcnosti pripravujeme aj miestnosť s vírivkou a miestnosť na terapoiu snoozelen. Poskytujeme ambulantnou formou fyzioterapiu, canisterapiu, masáže, kraniosakrálnu terapiu, termoterapie, oxygenoterapiu. Sme pripravení aj na intenzívnu formu rehabilitácie  - jednotýždňové alebo dvojtýždňové pobyty detí v našom centre.

Pred obdobím COVID-19 :

Od roku 2019 sme sa zamerali na najmä na poskytovanie intervencií s asistenciou psov pre veľmi ťažko kombinovane postihnutých detských klientov a mládež, ktorí sú imobilní a sú umiestnení v špecializovaných centrách sociálnej starostlivosti, ale aj v centrách pre deti a rodinu. Máme vypracované štandardy práce so psom na lôžku klienta aj v skupine klientov. 

Od roku 2019 sme jedinou organizáciou, ktorá má povolenie MInisterstva zdravotníctva na výkon intervencií s asistenciou psov v zdravotníckom zariadení  - v nemocniciach. Službu canisterapie naše humánno  - animálne tímy poskytujú detským pacientom Onkologickej a hematologickej kliniky DFN v Banskej Bystrici v kooperácii so Svetielkom nádeje n.o., ale aj pacientom Psychiatrickej nemocnice v Kremnici, pacientom v Hospici v Trenčíne a občasne pôsobíme v Psychiatrickej liečebni v Sučanoch. 

Humánno - animálne tímy PHYSIO CANIS pôsobia návštevnou formou centrách sociálnych služieb (Benetrix Vrútky, Nezábudka Senec a iné), v ambulanciách fyzioterapeutov ( AdoraTrenčín, Gardenia Bratislava, Neurino Šamorín), v Centre pomoci rodinám s deťmi s onkologickým ochorením Svetielko pomoci, n.o. v Košiciach. 

Poskytujeme vzdelávanie aktívnym humánno - animálnym tímom na Slovensku formou kaučingu. Sme výcvikovým centrom odbornej praxe pre študentov UVLF v Košiciach (odbor Vzťah človeka a zvierat a jeho využitie ) a externe pôsobíme ako pedagógovia v predmete Caniaterapia v odbor VanHip na UVLF v Košiciach. Sme organizáciou, ktorá dvakrát ročne testuje vhodnosť povahy psov terapeutov podľa vlastného skúšobného poriadku.

←  Späť na prehľad článkov

 

 

Sledujte nás

Kontaktujte nás

 
Odoslať