O nás
Naše tímy

Canis tím Peter & IOREK

Ing. Peter Bátory, riaditeľ združenia a canisterapeut.  Venuje sa canisterapii od roku 2011, kedy absolvoval akreditované vzdelávanie na inštruktora canisterapie so svojím prvým psom dlhosrstým nemeckým ovčiakom Mišanom. Bol to pes, ktorý bol výnimočný na polohovanie malých detí s rôznym telesným, mentálnym či zmyslovým postihnutím. V roku 2016 nás Mišan vo veku 12 rokov opustil . V súčasnosti Peter canisterapiu vykonáva so svojím terapeutickým psom Iorekom, ktorý absolvoval certifikáciu v necelých dvoch rokoch. X"Iorek White Ancilias je veľmi všestranný pes s vynikajúcou konštitúciou tela a skvelou povahou, vhodnou na terapie k deťom aj k dospelým klientom. Jeho príprava nie je len v obore canisterapia, ale rovnako trénuje záchranársku kynológiu, stopy, nosework. Od 06/2019 je chovným psom. Peter je od roku 2015 spoluautor zborníka skúšok povahy pre psov terapeutov a predsedá skúšobnej komisii. Je zodpovedný za centrum odbornej praxe pre budúcich canisterapeutov UVLF v Košiciach. Organizuje a aktívne prednáša na workshopoch so zameraním na canisterapiu. 

Najčastejšie tento tím môžete stretnúť v na detskej onkologikej klinike DFN v Banskej Bystrici, kde je Iorek miláčikom malých pacientov. Tím pôsobí aj v špecializovaných centrách sociálnych Senec, centrum pre deti a rodinu v Banskej Bystrici. Aj keď Iorek svojou veľkosťou a mohutnosťou vzbudzuje rešpekt, všade, kde vojde rozdáva úsmevy na všetky strany a má veľmi rád ľudí. 

Od roku 2019 je súčasťou našich tímov aj sučka Zarka, ktorá výborne doplňuje Ioreka , ale aj Fany pri intervenciách. Je členom našej bielej švajčiarskej rodiny. 

Čítať viac

Canis tím Ľubica & Fantagiro

Ing. et Bc. Ľubica Bátoryová, canisterapeut, metodik Physio Canis, externý pedagóg. Canisterapii sa venuje od roku 2011,  kedy absolvovala akreditované vzdelávanie na inštruktora canisterapie. V máji 2018 ukočila bakalársky stupeň odboru  Vzťah človek a zviera  so zameraním na canisterapiu a hipoterapiu na UVLF v Košiciach. Od septembra 2018 pôsobí na UVLF ako externý pedagóg v odbore CanHip.  Prvým psom v tíme bola sučka Aida, temperamentná nemecká ovčiačka, ktorá svoju životnú púť ukončila v januári 2018 vo veku jedenásť rokov. Od roku 2015 má aj druhého psa, sučku bieleho švajčiarskeho ovčiaka Fantagiro, ktorá je certifikovaná na všetky druhy intervencií a robí radosť nielen v canisterapii, ale vo voľnom čase aj v záchranárskej kynológii, v stopovaní a noseworku. Ľubica sa vo Physio Canis so svojimi psami venuje všetkým formám canisterapie AAA, AAE, AAT a I-CT a metodicky usmerňuje canis tímy. Od roku 2015 je spoluautorkou zborníka skúšok povahy pre psov terapeutov .  Organizuje a aktívne prednáša na workshopoch so zameraním na canisterapiu, poskytuje konzultácie a kaučuje nové tímy, ktoré chcú aktívne svoje odborné pôsobenie obohatiť o prácu so psom canisterapeutom pre rôzne cieľové skupiny.

Do roku 2019 sa venovala aktívne príprave asistenčných psov pre deti so zdravotným znevýhodnením priamo do rodín spolu s kolegami v tíme PHYSIO CANIS, tento program však pre nedostatpk času a kapacít , bol utlmený. 

Ľubica Bátoryová je aj autorkou kníh pre deti s tématikou psov  rodine. Jej knihy pre deti s názvami Timo s doktor Hafbolíto (Artis Omnis , 2018) a Pes Timo a fučivírus (Artis Omnis, 2020) sú  bežne v predaji, ale sú aj súčasťou jej intervencií "čítania so psom" pre deti mladšeiho školského veku.  

Čítať viac

Fyzioterapeutka Zuzka

Zuzana Tomášov Dvorská, fyzioterapeutka. V roku 2014 ukončila bakalárske štúdium v odbore Fyzioterapia na Prešovskej univerzite v Prešove a následne sa zamestnala v Centre Svetielko, kde pracovala s deťmi s viacnásobným postihnutím prevažne metódou TheraSuit. V roku 2014 absolvovala kurzy TheraSuit Metod a následne aj kurz Advanced TheraSuit Metod. V roku 2017 popri zamestnaní ukončila externé magisterské štúdium v odbore Fyzioterapia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Následne absolvovala kurzy Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie podľa Koláře, koncept založený na vývojovej kineziológii (Pediatrický DNS kurz), DNS kurz v úrovni A, kurz Kineziotapingu, základný kurz Synergickej reflexnej terapie a zúčasnila sa na seminári pod vedením Evy Kiedroňovej s názvom: „Psychomotorický vývoj dítěte a jeho stimulace.“ V roku 2019 absolvovala kurz kraniosakrálnej terapie.

Momentálne je mamou malého škôlkára a tiež psou mamou labradora Maxa.

Zuzka pracuje s deťmi v našom centre najmä pomocou konceptu Spider systém, Pulley systém, DNS, neurogenéza alebo iné manuálne techniky v kombinácii s integrovanou canisterapiou, ktorá výhodne doplňuje jej celistný prístup k dieťaťu.

Deti ju majú rady pre jej prístup a neustály úsmev, mamy ju akceptujú pre jej vedomosti a schopnosť vysvetliť podstatné a dôležité informácie jednoduchou formou.

Zuzka prijala netradičný koncept v PHYSIO CENTRE , ktorý je postavený na prítomnosti psa pri cvičení a spoločne postupne tvoríme metodológiu najefektívnejšieho prepojenia fyzioterapie a intervencie s asistenciou psov.

Do budúcna pribudne v našom centre aj komplexný systém cvičení detí v oblekoch, na ktorý je naša fyzioterapeutka certifikovanou terapeutkou.

Čítať viac

Fyzioterapeutka Kika

Mgr. Kristína Turiaková, fyzioterapeutka. V rokoch 2015-2018 študovala na fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici - odbor fyzioterapia.

Po získaní bakalárskeho titulu v roku 2018 sa zamestnala v súkromnom rehabilitačnom centre Renona a pracovala na pobočke v Rakúskom Semmeringu, kde nadobudla bohaté skúsenosti pre rehabilitáciu detí a dospelých s diagnózou detská mozgová obrna (a inými diagnózami) najmä za využitia špeciálneho odporového obleku Renona suit v spojení s rôznymi podpornými terapiami.

V súčasnosti je študentkou fakulty zdravotníctva na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde si dokončuje magisterský stupeň v odbore fyzioterapia.

Počas štúdia získala osvedčenie pre výkon manuálnej lymfodrenáže a vroku 2020 úspešne absolvovala kurz SM systému podľa MUDr. Smíška, zameraný najmä na cvičenie a správne postavenie chrbtice.

Je majiteľkou 6-mesačného šteniatka BŠO, Basiry, s ktorou by v blízkej budúcnosti rady tvorili canisterapeutický tím.

Čítať viac

Fyzioterapeutka Táňa

Bc. Tatiana Surovcová, fyzioterapeutka. Bakalárske štúdium absolvovala na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch v odbore fyzioterapia. Počas štúdia sa zúčastnila študijného pobytu Erasmus na Fakulte sportovních studií na Masarykovej univerzite v Brne. Štúdium v Brne prebiehalo v anglickom jazyku a praktickú výučbu vykonávala na rehabilitačnom oddelení v Nemocnici Bohunice, kde pracovala s využitím liečebnej metódy Neurac (Neuromuskulárna aktivácia), ktorá vychádza zo špeciálnych terapeutických cvičení v aparátoch Redcord.

Počas štúdia praxovala vo viacerých zdravotníckych zariadeniach a nemocniciach, kde sa často stretávala s detským pacientom, napríklad Adeli Medical Center v Piešťanoch, ktoré sa zameriava na individuálnu neurorehabilitáciu s využitím špeciálneho Adeli obleku.

Momentálne je študentkou magisterského študijného programu fyzioterapia na Slovenskej zdravotníckej univerzite – Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Vo svojom voľnom čase sa aktívne venuje športu a jej psíkovi Ellie. Jedenásť rokov sa aktívne venovala tancu, takže pohyb je prirodzenou súčasťou jej života. V budúcnosti sa plánuje zúčastniť viacerých odborných kurzov a naďalej si zvyšovať svoju kvalifikáciu. 

Čítať viac

Špeciálna pedagogička Adriana

Mgr. Adriana Hnitková, DT

Aďka je špeciálna pedagogička, učiteľka s 1. atestáciou v Špeciálnej základnej škole a odborný zamestnanec v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva. Na PDF UK Bratislava vyštudovala vychovávateľstvo pre OVOS a rozširujúce štúdium – poradenstvo. Absolventka štúdia Akadémie Alternativa-tanečno-pohybová terapia, diplomovaný terapeut. Jej záverečná práca sa týkala vplyvu  tanečno-pohybovej terapie na rozvoj grafomotorických zručností u mentálne postihnutých detí. 

Aďka má viaceré kurzy , z ktorých spomenieme najmä kurz na výmenný obrázkový  komunikačný systém  VOKS pre deti s NKS,  kurz posunkového jazyka, odborné semináre na implementáciu augmentatívnej a alternatívnej komunikácie do vzdelávania žiakov s ťažko narušenou komunikačnou schopnosťou v špeciálnych základných školách, kurz "her pro děti úzkostné, hyperkinetické a děti s poruchami chování".  Aďka je tiež inštruktor kojeneckého plávania a cvičiteľka III.triedy v rytmickej gymnastike. 

Vo voľnom čase je stále v pohybe, na horách. V našom centre bude mať na starosti špeciálno - pedagogické terapie pre deti. 

Čítať viac

Jarka & Atos

Ing. Jarmila Pittnerová ukončila vysokoškolské štúdium na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V rokoch 1998-2003 sa venovala hipoterapii s kobylkou hucula Sindy. Silu canisterapie vyskúšala v domácom prostredí so psom Cézarom, West highland white teriérom, ktorý robil spoločníka a dôverníka jej dcére celých 17 rokov. Trénovala s ním agility a tanec so psom. V roku 2003 získala certifikát trénera agility. Aktívne sa venuje canisterapii od roku 2017 so svojím certifikovaným psom Atosom, anglickým bullterriérom. Atos je mladý pes s výbornou povahou „šaša“ vhodnou k deťom. Je mohutnej postavy, vedomý si svojej sily, aj napriek tomu je k deťom nežný a pozorný. Jeho najsilnejšou stránkou je neutíchajúca láska k luďom, trpezlivosť a odolnosť. Okrem canisterapie trénuje aj záchranársku kynológiu, nosework. V roku 2017 splnil podmienky pre chov.

Jarka pôsobí najmä v Kremnici, kde spolupracujeme v špeciálnej škole  v skupinových intervenciách. Tím je k dispozícii aj pre oblasť Banskej Štiavnice , či Žiaru nad Hronom. V súčasnosti je majiteľkou už druhej sučky toho istého plemena menom Dorka.

 

Čítať viac

 

 

Sledujte nás

Kontaktujte nás

 
Odoslať