Naši partneri

 

Nadácia JUST
www.nadaciajust.sk

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
www.mirri.gov.sk

 

Nadácia EPH
www.nadaciaeph.sk

 
 

Svetielko nádeje
www.svetielkonadeje.sk

 

Žilinský samosprávny kraj
www.zilinskazupa.sk

 

Ortotické centrum Šamorín
www.ortotickecentrum.sk

 
 

Asociácia pomoci postihnutým – APPA
www.appa.sk

 

Mesto Žilina - grantový systém
www.zilina.sk

 

Nadácia Iný svet
www.inysvet.sk

 
 

Nadácia KIA
www.nadaciakia.sk

 

Slovenská sporiteľňa, a.s.
www.slsp.sk

 

Nadácia SPP
www.nadaciaspp.sk

 
 

Centrum Nezábudka Senec
www.nezabudkasenec.sk

 

CSS Slniečko Oščadnica
www.slnirckooscadnica.sk

 

Centrum pre deti a rodinu Banská Bystrica
www.dedsvetluska.sk

 
 

Hospic Milosrdných sestier Trenčín
www.hospictn.sk

 

Nadácia Rozum a cit
www.rozumacit.sk

 

SPOSA Kysuce
www.sposakysuce.sk

 
 

SPOSA Banská Bystrica
www.sposabb.sk

 

SPOSA Žilina
www.sposazr.sk

 

Nadácia J&T
www.nadaciajt.sk

 
 

Nadácia Pontis
www.nadaciapontis.sk

 

Program Dôvera
www.dovera.sk

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
www.uvm.sk

 
 
 

Sledujte nás

Kontaktujte nás

 
Odoslať