Ponuka služieb
Čo je canisterapia

Čo je canisterapia?

Čo je canisterapia?

Canisterapia je súčasťou súboru animálnych terapií (zooterapií), ktoré využívajú interaktívny terapeutický vzťah medzi človekom a psom prostredníctvom pozitívneho pôsobenia psa na fyzickú, psychickú i sociálnu pohodu človeka. Riadená canisterapia je cielené pôsobenie špeciálne vychovaného psa na človeka, ktorý má zdravotný, emocionálny, sociálny alebo iný problém. 

Canisterapia je v povedomí ľudí zakorenená skôr ako podporná forma inej terapie alebo rehabilitácie.  V literatúre (najmä americkej) sa vyzdvihuje vplyv psa terapeuta na psychiku človeka . V súčasnosti sa však predpokladá, že pes terapeut  má aj priamy merateľný liečebný účinok na fyzické zdravie klienta. Len neexistuje k tomu veľa preukázateľných vedeckých štúdií ( na rozdiel od hipoterapie).  Zhodneme sa však, že pes terapeut pôsobí ako motivátor, katalyzátor  a pôsobí veľmi upokojújúco na klienta, čo výrazne skracuje dobu liečenia a urýchľuje regeneráciu.  

Naviac canisterapia je veľmi dostupná celoročná metóda. Dá sa vykonávať ambulantne, alebo návštevnou formou v rehabilitačných centrách, centrách sociálnej pomoci, v školách,  alebo pes terapeut prichádza za klientom domov. V modernej canisterapii pôsobí na klienta podľa potreby aj viac canis tímov súbežne.

Aké formy canisterapie poznáme ?

Vo všeobecnosti sa v staršej odbornej literatúre stretávame  dvoma základnými druhmi intervencie  so psom terapeutom. Prvým druhom sú intervencie  so psom typu AAA (Animal Assisted Activity). V tomto prípade ide o využitie psov pre motivačné hry, ukážky pohybových aktivít , prípadne  ukážky služobného výkonu psa bez dlhodobých cieľov liečby. Cieľom AAA je väčšinou motivovať klientov k pohybu, podnietiť vzájomnú interakciu, komunikáciu, empatiu, zlepšiť atmosféru, navodiť príjemné motivačné prostredie .

Druhým druhom sú intervencie so psom typu AAT (Animal Assisted Therapy). V tomto prípade ide o cielenú terapiu ako súčasť liečebného procesu klienta. Ciele riadenej AAT určuje odborný lekár,  fyzioterapeut, logopéd. Účinky sú  merané a vyhodnocované. AAT so psom terapeutom  sa využíva najmä pri rozvoji motorických funkcií, zlepšení hybnosti končatín, rozvoji reči a komunikačných zručností , rozvoji kognitívnych funkcií, ale aj rozvoji sociálnych a emocionálnych kompetencií. Je vhodná pre mnohé diagnózy a nerozhoduje ani vek klienta. Kontraindikáciou môže byť alergia na chlpy, chorobná obava zo psov až fóbia, alebo akútne formy ochorení, teda obdobia, kedy klient nie je stabilizovaný (horúčkovité stavy, pooperačné stavy, dekompenzovaná epilepsia a pod.)

V modernej canisterapii sa stretávame aj s intervenciou typu AAE (Animal Assisted Education). Je to cielené pôsobenie špeciálneho psa pri vzdelávaní dieťaťa (zdravého) alebo pacienta
(rôzneho veku a diagnózy). Ciele AAE určuje pedagóg, terapeut, špeciálny psychológ. Účinky sú merateľné. Na základných školách sa často stretávate aj s označením  - zážitkové motivačné učenie s prvkami animoterapie. AAE je určená pre deti s ADD,ADHD, s poruchami učenia (dyslexia, dyskalkúlia, dyspraxia a iné), poruchy správania, poruchy emočného spektra, poruchy autistického spektra  a podobne. 

V tomto článku by som však rada popísala aj ďalšiu formu intervencie so psom terapeutom. Integrovanú canisterapiu  I-CT (Dog Integrated Therapy). Vo vedeckých štúdiách a literatúre ju zatiaľ nenájdete. Ide o koncept , ktorý spoločne na Slovensku vyvíjajú tímy canisterapeutov a fyzioterapeutov pod vedením Physio Canis  a Neurina. Ide o jedinečný koncept pohybového cvičenia pacienta so psami terapeutmi a to predovšetkým vo vekovej skupine od 0 do 10 rokov,  s ohľadom na veľkosť a hmotnosť tela pacienta. Detský klient pri I-CT okrem svalovej práce zapája aj svoje logické a strategické uvažovanie a to vďaka interaktívnym hrám so psami. V I-CT využívame aj terapiu lízaním jazykom psa.  Tento druh I-CT je nevyhnutný pri podpore inaktívneho svalstva a aj na uvoľnenie napätého svalstva. Nie sú dôležité sliny psa a ich chemické „účinky“. Dôležitý je tlak jazyka na podkožné vrstvy , smer lízania  a miesta lízania. Okrem toho, že je to jeden z druhov mechanoterapie (kam patrí aj masáž), je to aj jedinečný druh senzomotorickej stimulácie a spôsob stimulácie lymfatického systému tela pacienta.

Samozrejmou súčasťou I-CT je aj klasické polohovanie so psom terapeutom.  Pri tomto druhu terapie využívame jedného alebo viacerých psov ako živé polohovacie pomôcky. Dieťa tak bezprostredne cíti teplo, vibrácie tela psa  a frekvenciu dychu psov. Je to vhodné pre deti so zvýšeným svalovým tonusom na uvoľnenie a u hypotonických detí je výborný na "vzpruženie" ich telíčka.

Ako teda pes terapeut  pôsobí na telo človeka ?

Ak chceme analyzovať pôsobenie psa na človeka , musíme sa venovať  fyzike a chémii. Nie sú to žiadne iné neštandardné vlastnosti psa. Pes je proste anatomicky a fyziologicky tak dokonalý organizmus, ktorý okrem toho, že sa dokázal úžasne prispôsobiť súžitiu s človekom v procese domestikácie, dokáže aj vynikajúcu zužitkovať genetický zdenené vlastnosti od svojho biologického predka, ktorým je jedine Canis lupus (vlk).

TEPLOTA

Medzi základné fyzikálne javy, ktorými vysvetľujeme vplyv psa na klienta je TEPLOTA a tepelný tok. Telesná teplota psa v normálnom stave je od 38,5 0C do 39,5 0C.  Pri polhodinovom pôsobení psa na pacienta polohovaním docielime vedením tepla (kondukciou) zvýšenie telesnej teploty u človeka o cca 0,5 0C  , docielime rozšírenie koncových ciev, zvýšenie prekrvenia tkanív, odstránenie pocitu stuhlosti  pri zvýšenom svalovom tonuse a naopak inicializáciu bunkových procesov pri zníženom svalovom tonuse.

VIBRÁCIA TELA PSA

Ďalším fyzikálnym javom je VIBRÁCIA  spôsobená dychovou frekvenciou psa. Pes vykoná optimálne 18 až 30 nádychov/minúta, dieťa vo veku od 5 do 12 rokov  vykoná 20 – 25 nádychov/minútu a vekom sa počet nádychov znižuje. Pes preto pôsobí na detského pacienta ako jemná, teplá masážna vibrujúca podložka. Stimuluje krvný obeh a obeh lymfy  - medzibunkovej tekutiny, ktorá významným spôsobom ovplyvňuje metabolické a hormonálne funkcie tela. Vibrácie psa výrazne pomáhajú pri odhlieňovaní pacienta a napomáhajú k zlepšeniu peristaltiky hrubého čreva.  Na druhej strane srdcová frekvencia psa a dieťaťa v kľude sú veľmi podobné. U veľkého plemena psa  sa srdcová frekvencia pohybuje od 60 do 100 tepov/minúta. Je to skoro identické ako u dieťaťa. Aj preto pri polohovaní so psom dochádza k zrovnaniu srdcovej frekvencie psa terapeuta a detského klienta, k skľudneniu dieťaťa, k zníženiu krvného tlaku , k  prehĺbeniu dýchania a zlepšeniu tvorby zvuku v hlasivkách (dieťa často začne pri polohovaní džavotať).

SCHOPNOSŤ PSA ZACHYTIŤ ZMENY PACHU  KLIENTA (POT, MOČ a iné)

Medzi chemické javy, ktorými dokážeme vysvetliť  mnoho terapeutických účinkov psa na človeka je zmena chemickej štruktúry telových tekutín, ktorú pes zachytí čuchom. Časť nosa, ktorá je sídlom vnímania a rozlišovania pachu, majú psy takmer tridsaťsedemkrát väčšiu ako ľudia, a preto je tiež asi stokrát výkonnejšia. Časť mozgu spracúvajúcu signály z nosa, má pes omnoho väčšiu a zložitejšiu, ako je zodpovedajúca časť mozgu ľudí. Okrem toho má v podnebí papule Jacobsonov orgán na jemné rozlišovanie pachov. Je overené, že pes môže čuchom zisťovať pachové koncentrácie, ktoré sú sto miliónkrát nižšie než zodpovedajúca koncentrácia pre človeka.

A tak v podstate každý pes dokáže zachytiť patologické zmeny v dychu, v moči, v pote, v exkrementoch človeka. Nie každý pes však zmeny , ktoré identifikuje , dokáže označiť a signalizovať tak, aby to pochopil človek. Tu nastupuje špeciálny  výcvik a schopnosť psa spolupracovať s človekom.

PES PRODUKUJE PRI INTERVENCII OXYTOCÍN A SPÚŠŤA HO AJ U KLIENTA

Ešte úžasnejšie je však zistenie japonských vedcov , ktorí od roku 2008 skúmajú vplyv psa na človeka a súvislosť s hormónom oxytocín. Oxytocín je označovaný za hormón „dôvery“, má významnú úlohu v období materstva, vytvára tzv. pripútavacie väzby medzi dieťaťom a matkou. Vyskytuje sa u všetkých cicavcov a je regulátorom sociálneho správania, reguluje úzkosť, znižuje hladinu stresu (ktorý meriame najmä cez hladinu kortizolu). Oxytocín vplýva na produkciu ďalšieho hormónu vazopresínu a spolu pôsobia na vytvorenie zblíženia s novým človekom (zvieraťom), zníženiu strachu a obáv, fóbií, rozvoj vzťahu. Zistilo sa , že u človeka sa zvyšuje ,množstvo oxytocínu po kontakte so psom v dĺžke 30 minút až o neuveriteľných 300 %. A samozrejme aj u psa vzrástla hodnota po kontakte s človekom , ktorý o psa javil záujem o cca 130 % .  Čo to znamená pre canisterapiu ?  Tvrdenie, že pes a pacient dokážu nadviazať za pár minút osobný, intímny , empatický vzťah, tvrdenie, že dieťa dokáže udržať sústredený až fascinovaný  očný kontakt so psom  , JE PRAVDIVÉ , a môže za to hormón oxytocín. Vďaka nemu sú obaja účastníci canisterapie , teda pacient aj pes , šťastní .

Ak je teda , najmä detský pacient, vystavený stresu, zvýšenému sociálnemu napätiu, úzkosti z nepoznaného, alebo naopak strachu z opakovaného manipulovania s ním, je PES  najlepší a najdostupnejší pomocník na rýchle a účinné odbúranie napätia a stresu. PES je nástroj na navodenie  dobrej atmosféry pri rehabilitácii a liečbe pacienta.

SCHOPNOSŤ PSA DETEKOVAŤ AURU A INÉ VIBRÁCIE

Veľmi málo prebádanou oblasťou u psa je jeho schopnosť využívať svoje zmyslové orgány v kombinácii s centrálnou nervovou sústavou na DETEKCIU „iných vibrácií“, alebo inak ak chcete „aury“, ktorú pes vníma a vidí okolo predmetov, okolo človeka. Túto schopnosť využíva inštinktívne, podvedome. Ak vníma auru alebo vibráciu ako hrozbu, môže od človeka bočiť, utekať, vrčať, alebo naopak na neho skákať, štekať. Často takto zvieratá identifikujú pohyby zemskej kôry, morských prúdov, silových magnetických polí a to často s veľkým časovým predstihom. Aj pes terapeut je vnímavý na vibrácie tela pacienta a to najmä pri záchvatových stavoch.

Canisterapia nie je iba o pocite, že pes dobre pôsobí na človeka. Canisterapia je vedecky podložená podporná terapia akceptovateľná v liečbe mnohých ochorení. Avšak je potrebné podotknúť, že  vykonávať canisterapiu by mali iba ľudia s odborným vzdelaním a psy s požadovanými predpokladmi povahy, s požadovaným výcvikom a najmä so skúškami, ktoré preveria reakcie zvieraťa na rozličné situácie. 

V canisterapii  viacej ako hocikde inde platí pravidlo – „ dôveruj, ale preveruj“. Je to terapia, pri ktorej je dieťa „face to face“ zvieracej papuli. Je to terapia, kde hmotnosť pacienta je často  tretinou hmotnosti psa , s ktorým prichádza do tesného kontaktu. Je to tímová práca, kde na prvom mieste je malý alebo veľký  pacient a všetko je podriadené bezpečnosti  a cieľom rehabilitácie.

Autor : Ing. Ľubica Bátoryová, canisterapeut
Zdroje literatúry :
Výkon a výcvik psov , I.diel, Asistenčné,vodiace a signálne psy, Čurlík, Lazar, Karolová, Soroka Ďurišin, Brodňanská, Košice UVL 2011, ISBN  978-80-8077-224-Interné materiály,  K-7 Psovodi – záchranári SR a Neurino – Mgr. Hedviga Szelleová, 2015
http://www.kchspp.sk/index.php/kynologicke-vedomosti/66-organizmus-psa-/154-cuchpsa
http://www.radkin.estranky.cz/clanky/clovek_-pes-a-oxytocin.html

 

Čítať viac

 

 

Sledujte nás

Kontaktujte nás

 
Odoslať