Ponuka služieb
Ponuka služieb canisterapie

Ponuka služieb canisterapie v edukácii, v terapii a v aktivizácii detského klienta

Canisterapia AAE,AAT,AAA

Môžete mať na hodine špeciálneho psa, ktorý sa zapojí do riešenia hlavolamov, sám vyrieši matematický príklad na sčítanie či malú násobilku, sadne si do lavice a počúva ako mu deti čítajú jeho vlastné príbehy, alebo zo všetkých písmen rozložených na podlahe prinesie práve samohlásky. Môžeme spolu pripraviť zážitkovú hodinu matematiky, geometrie, čítania, prírodovedy a anatómie psieho tela. Môžeme spolu zažiť na telocviku, jogu so psom, futbal, basketbal, či florbal so psím brankárom.

Vravíte a čo starší žiaci ? 

Aj pre nich máme témy záchranárskej kynológie, prvej pomoci a bezodkladnej záchrany života v kritickej situácii, či témy týkajúce sa „nebezpečných psov a ich majiteľov“.

Áno, aj toto je edukačná canisterapia (AAE). My vo Physio Canis sa snažíme, aby sme so školami spolupracovali dlhodobo. Aby mali žiaci možnosť spoznať canis tím, aby sme mohli spolu s pedagógmi plánovať vzdelávacie a výchovné ciele. Prečo by mal byť pes v triede počas vyučovania ?

  • je motivátor a katalyzátor 
  • podporuje rozvoj reči, porozumenia a slovnej zásoby
  • rozvíja tímovosť a empatiu 
  • vplýva na sústredenosť a predlžuje dobu pozornosti
  • udržiava s deťmi očný kontakt a poskytuje spätnú väzbu

 

Ale hlavne, pes nehodnotí, nekritizuje, nepovyšuje sa , má rád všetky deti také aké sú. Deti  majú pocit, že im pes rozumie. A on im naozaj rozumie. Vie prečítať ľudské emócie, vie vycítiť trému, napätie, utiahnutosť, ale aj vnútornú nervozitu detí. Stačí pol hodina  a pes jednoznačne v triede identifikuje deti, ktoré sú buď veľmi "živé" alebo naopak , nevedia sa presadiť . 

ČO PONÚKAME PRE MATERSKÉ ŠKOLY ?

1.  ZÁHRADNÝ PROGRAM  (DOPORUČUJEME V LETE )

Dĺžka : cca 2 hodiny        Cieľová skupina : všetky triedy MŠ naraz       Priestor : záhrada MŠ                Obsah : prekážkové dráhy so psom, futbal so psom, čuchové hlavolamy pre psom, hry so psom a psychomotorickým padákom, ukážky tréningu záchranárskeho psa a figuranta, ukážky frisbee         Počet canis tímov (psovod/pes): podľa počtu detí v MŠ      Cena : 3,00 €/žiak   Foto : viď galéria

2. HODINA S TETOU BERTOU A JEJ PSAMI

Dĺžka : 45 minút      Cieľová skupina : predškoláci     Priestor : trieda      Foto : viď galéria                    Obsah : jedinečná hodina so špeciálnym psom prepojená s videom. Ukážeme deťom nezbedné a neposlušné psy a spolu vymyslíme ako ich vychováme. Máme spracovaných viac ako dvadsať situácií , s ktorými sa deti môžu stretnúť v meste alebo doma. Spolu pochopíme reč psieho tela  a to ako pes rozmýšľa.Táto hodina je spracovaná veľmi moderne , je založená na osobnom kontakte s vycvičeným psom,  ale aj na videách napr. s argentínskou dogou. Cena : 3,00 €/žiak

3. PONOŽKOVÁ HODINA

Dĺžka : 45 minút Cieľová skupina : mladšie aj staršie detí Priestor : trieda Foto : viď galéria Obsah : jedinečná hodina s prvkami Montessori prístupu. Spája cvičenie detí zamerané na hrubú motoriku a následne aktivity na rozvoj poznávania farieb, priraďovanie ponožiek, triedenie, štipcovanie, prácu s lanom, prípravu hlavolamov s ponožkami pre psíka, básničku o nezbedných ponožkách, ponožkové psíkovské divadlo. Všetko za asistencie špeciálneho psa. Cena : 2,00 €/žiak

←  Späť na prehľad článkov

 

 

Sledujte nás

Kontaktujte nás

 
Odoslať